Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. X. 1»AI 2, 1898. Rhif 113. Golygwyr:—D. Jenkins, Mus. Bac. a D. Emlyn Evans. Rhywbeth Newydd, Defnyddiol, Hylaw, ac Angen- rheidiol at Boh Oedfa, ac #V Ysgol Sul, ntewn Gapel ac Eglwys :— DANGOSEG EMYN a THON (Hymn and Tune Indicator.) Dodrefnyn Hardd o Binwydd Pyg (Pitch Pine). Dengys i'r Gynulleidfa ar un olwff Pdf pob Emyn a Thôn am 17 n Cyfarfod. Gellir ei ddefnyddio gydag UnrJ\ Thônau. Nis gall fyned Allan o Drefn. Am y Prisiau, ac i'w Weled, ymo werthwyr, neu HUGHES A'I FAB, GWRFCSAM. Yn Barod Igai 2, 1898. Pris CHWE'CHEINIOG,—RHAN laf SDafydd £>afis: GAN Beriah Gwynfe Euans. Cwblheir y GWAITH mewn SAITH o Ranau Misol. Y LLYFR MWYÂF DIFYR, DONIOL A DYDD- OROL YN YR IAÍTH. Ehoddwch Archehion yn ddioed i'ch Llyfrwerthwr neu i'r Cyhoeddwyr: Hughesa'iFab, Gwrecsam. Eisfeddfod Genedlaeffiol BLAENAU FFESTINIOG, Gorphenaf 19, 20, 21, 22, a 23,1898. Dymunir ar i Arweinyddion Côrau fwriadant gystadlu ar yr Ail gystadleuaeth gôrawl, ac hefyd arweinyddion yr Orchestral Bands, ymohebu à'r Ysgrifenydd Cyffredino), gan fod ganddo hys- bysiad o bwys i'w hysbysu iddynt. Gan fod y Pwyllgor ar hyn o bryd mewn gohebiaeth â Chwmnìau y Rheilffyrdd i gael cyíìeusderau teithio boddhaol, teimlent yn ddiolchgar pe y byddai i gôrau a seindyrf a fwriadant gystadlu, anfon i'm hysbysu yn ddi- oed er eu galluogi i drefnu trêns cyfleus. Trwy wneyd hyny, bydd o fantais neillduol iddynt. CYWIRIAD—Cystadleuaeth ar yr Organ.— Dalier sylw mai y darn cystadleuol ydyw Men= delssohn's Sonata in C (No. 2), ac nid in G fel yr ymddengya yn y danen. H. ARIANDER HUGHES, Ysg. Cyftredinol. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 56, HOPE STREET, WREXHAM.