Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. X. MAWRTH 1, 1898. Rhif 111. Ceir Darlun o Mr. 0. 0. ROBERTS, Dolgellau gyda'r Rhifyn hwn. Rhywheîh Newydíit, Defnyddioi9 Hytaw, ao Angen~ rheidioi mt Boh Oedfa, ac IV Ysgoi Sui, m^.wffQ-apeÊ ao Egiwys :— DANGOSEG EMYN a THON ( Hymn and Tune Indicator.) Dodrefnyn Iíardd o Binwydd Pyg (Pitch Pine). Dengys i'r Gynulleidfa ar un olwg Eif pob Emyn a Thôn am Un Cyfarfod. Gellir ei ddefnyddio gyäag Thônau. Nis gall fyned Allan o Brefi Am y Prisiau, ac i'w Weled werthwyr, neu Lyfr- HUGHMS A'I FAB, GWRECSAM. Y GWIR YN / |\ ERBYN Y BYD. EISTEDDFOD Prenhînol Genedlaethol Cymm, 1898 TE HON A GYNHELIB. YN BLAENAU FFESTiNtOG, Gorphenaf 19, 20, 21, 22, 23,1898. ► ♦ ♦ 4 Dymunir galw sylw Arweinwyr Côrau a Sein- dyrf, yn nghyd â Chantorion Cymru yn gyffred- inol at yr Adran Gerddorol yn yr Eisteddfod uchod. Y mae gwasanaeth y Beirniaid Cerddorol enwog canlynol wedi eu sicrhau :—Mr. Joseph Bennett, Dr. Joseph Parry, Mr. D. Emlyn Evans, Mr. D. Jenkins, Mus. Bac, Dr. Roland Rogers, Mr. W. Davies, a Mr. J. O. Shepherd. Rhestr y Testynau ynghyd â Thaflenyn cyn- wysyr oll o'r cyfnewidiadau i'w chael trwy y post am ?c, oddiwrth yr Ysgrifenydd Cyffred- inol,— H. ARIANDER HUGHES. GÎ.YWSOCH €HI FOD SDafydd SDafîs Ymddengys yn fuan mewn Dillad Newydd, yn nghwmni llu o Brif Ddynion Cyhoeddus Cymru, Y rhai a gyflwynir i'r cyhoedd trwy DDARLUNIAU a CARTOONS. Dywed y Wasg ac Adolygwyr Llenyddol mai " Dafydd Dafis, ' gan BERIAH GWYNFA EVANS, yw'r Llyfr mwyaf £)if%r, jOoniol, a X)#icZoroZ a ddaeth allan o'r Wasg Gymreig erioed. ooifi-woih: i imi-aje DAFYDD DAFIS YN DOD!! ITn Rhanau 6ch, yr un. Manylion pellach yn fuan. Rhoddwch Archebion yn ddioed i'ch Llyfrwerthwr neu i'r i j Cyhoeddwyr: Hughes a'i Fab, Gwrecsam. HUGHES AND SON, CYBOEDDWYR, 56, HOPE STREET, WREXHAM.