Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

to x. CHWEFIIOR 1, 1898. Rhií 110 Golygwyr:—D. Jenkins, Mns. Bac. a D. Emlyn Evans. Yn y Rhifyn hwn o'r CERDDOR, Ceir DARLUN" a Hanes Y diweddar GRIFFITH R. JONES (Caradog sr Rhywbeth Angenrheidiol i Bob Lle o Addolìad \ Bob Ysgoldy SabbothoL MANYLION gyda Darlun yn y Ddalen Rydd sydd yn Mhob Copi o'r Rhifyn Hwn o'r Cerddor. DYMUNIR GALW SYLW AT YR ISOD FEL Anrhegion Defnyddiol i Gerddorion GEMS OF WELSH MELODY: gan J. Owen (Owaín Ataw), 200 t.d. Yn cynwys ioo o Alawon Cymreig gyda Geiriau Cymraeg a Saesneg, a Chyfeilíant i'r Berdoneg neu'r Delyn. Am Gynwys y Gyfrol, gweler ein Catalogue. Llian Gorwych, Ymylau Aur, Pris 12/6; trwy y Post, 13/-. Argraffiad y Bobl, Llian, 7/6. CHWECH O 6ANEUON GWLÄDGAROL~i Baritone—gan R S. Hughes. Mewn Un Gyfrol, Llian Ystwyth, Pris 2/6. Cynwysa " Fy Anwyl Walia Wen," '« Y Wlad a garaf fi," " Caradog," &c., &c ö LLAWLYFR TT X-X.AIS : gan D. W. Lewis, F.T.S.C Llian Hardd, 2/6. Am fanylion pellach am y llyfr rhagorol hwn, gwelér hysbysiad oddifewn i'r Cylchgrawn hwn. HUüHES & SON, Cyhoeddwyr, WREXHAM. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 66, HOPE STREET, WREXHAM.