Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Y Cerddor." Awst laf, 1990. "Ymarfer di a Duw" ( "&quainttfyée/ýam 'Sod.") __._*-:___: _d__:. JOB XXII. Yr arall-eiriad Cymraeg gan Robert Bryan. RhYS THOMAS, F.T.8.C., YsTRADGYNLAIS. ■Weex___c : HUGHES & SOÎí, Publishers. - 1- - 1- - 1- - 1- 1- It, 1- 1- 1- 1- 1- 1- te |B edd; |d Is ihee ; |d DOH G. Moderato. 1° :s, d :d |d : n :- |d :d J' 1, :d |f :-.f bydd mewn hedd ag f. :s, |1, :s, d :d |d :t, be at peace with f, :n, |r, :s, :s |s :n .fe 1 s Ef, s, : d : Him, d, : - :d Ym - :s, ar - fer di â s, :1, |s, :l,.t, n :f |n :f Duw, a d :— |s, :s - :s, :s, s :— |n :d - :n Ac - :s, quaint thy - self w d :d |d : :f .f |n :n .n ith God, an d :- |- :n cres. :— |d :r .n and :s gos - od dy fryd ar Ei d :d .d |d :d .d lay up His words in thine 1 :1 .1 |s :s .s : | :d air, gosod d :t, |d :t, .1, di dy fryd ar Ei r :t, |d :d .d up His words in thine 18 :s |1 :1 .r t, :n |d :r air : d :- heart; r :— s, :— air, heart, n :— Ef, jt, :- se :— Him, n :— d :- air: Iteart: s, :— air : n :— heart : d, :- f :- wir t, :- s :— from r :— Ym - :t, heart, and lay s :— |— :s .fie f :f .f |n :r .d Ac - :s :f a gos and lay - od dy fryd ar Ei up His words in thin air, ', hea ar Ei •t, in thine :d |d :r :- |d :d .t, 1, :d ~\T :- .f :n ar - fer di â d :d |d .s, :l,.ti s :1 |s .n :f (juaint thy - self with pi :f h :r cres. f :s .s |1 :r .r gos - od dy fryd ar Ei r :d .d |d :t, .t, 1 :s .n |f :s .s lay up His tcords in thine r :n .d |f :f .f d :- .d |d .t, :1, .s, troi wnei at yr Hollall- 1, :- .1, |1, .s, :fe, .s, r :- .r |r .r :d .r thou return to the Al- fe, :- .r, |s,.s, :1, .t, Duw, a d :— |s, :s, bvdd mewn hedd âg fí :s, |1, :r^d d :s |f :1 be at peace wi-'h f, :n, |r, :r rall. — :r .n |r :r :de s :— |n :d :1 God, air, and :- 1- :n, :s, |d :- and :1, mpo. mf :d dy fryd His words : 1 :ta, : 1 :n ar Ei in thme l,.d :— |t, :s, fryd ar Ei f .1 :- .s |f :f :s, :n heart, His n : 1 :d, cres. f :— |n :n .,n u - og, ti sym- t, :— |d :d".,tj s :— |s :s .,s migh - ty, put a - r :- |d :d.,dl words in thine f, :r, |s, :s, A..t.m. mT :- .r |r .t, :l,.s, ud - i ym - aith an- -, s, :- .s, |s, :s, .s, sf :- .f |f .r :d .r way in - i - quity det, :- .t, ls, :l,.t, 1 If :n, f.D. :mt dy :ds .srl and :ta,f "YCerddor," Rhif 140. (1)