Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

!Y Cerddor." Gorphenaf 2il, 1900. ŵ "Cariad y plentyn." eí "Jhe ehüd's love." Rhangan i Blant. I Partsong for Children. Geiriau Cymraeg a Saesneg gan y Parch. Ebenezer Rees, Llundain. Wrexham : HUGHES & SON, Pttblishers. DOH E. dolce mod. g / |m «r -m f S. A. \ | jm .d .m |s .fe I : : I S. K. Parky, Caio. |di f .d |m «f .fe |s «r .m d •_ _ Idi ._ ._ mf n :r :pi An - wyl d :- :d Gen - tle d :s, :d f :- Ie r :- :- |pi :- : su :t, |d :- : Jes ■t, :- us, :s,|d :- : - :- |s :fe :s \ 'rwy'n dy - |pi :re :pi how I - |d :- :d j 1 :- :- |s :- : gar f :- :- |f :- : love d :- Thee, :- lt, :- : |s :- :s s :- :- 1- : Ti yw'r |n :- :r cyf d :- - It, : Ev - er |d :- :t, dear 1, :- est - |i. : :f|pi. :s :f aill gor - eu :- |d :pi :r friend, and :- |s, :d :1, n :- :- |r gyd; d :- :li!t, best; s, :- :fe,Js, - |pi :r :n Gŵyl i'ni - |d :- :d Siceet - lv - |d :s, :d f :- :- |n ca lon r :- :t,|d shall s, :- my :se,|l, |pi :1 :d' yw clod- |pi :- :n spi - rit II, :d :1, pi :- :-.|pi praise Thee, r :- :- |d B.t. :- |»l,;f, :d Mel - us In Thy d :- :- |- :- gof lovc Spi, :f, :fe,|s, : In Thy love s,d, :r, :re,|n, : Mel - us gof :d |r :- :r dy gar - iad my heart shall :s, |1, :t, :1, my heart shall :pi, |f, :- :f, ■ dy gar - iad pi" :- :- |- drud, rest, se, :- :t, |1, rest, pii :- :r, |d, |n :r :1, Mel - In us Thy d :- gof lovc s, :n, I- :s, |fe, thy lovt :n, |r, drud, In n, :d, Mel - us gof P poco rit. f.E. :d |d_jl, :t, dy gar - iad my heart shall :fe,|f, :- :f, my heart shall :r, |r, :- :r, dy gar - iad drud. *s :- drud. rest. m,t,:- :- I iempo mf s :r :n Dan dy s_:r :n 'ẁí/i Thy s :r :n f :- :- |f ad - en f :r :d |t, wing I f :t, :1, |s, IPI :f :s rwy |d :r cys- :n iy :d safe |d ;- god f :- shelt In ier, s, :1, :t, |d |se :- :se Pan yn |n :- :n Thro' the |t, :n :r 1 :- : - 1- : - :1 |1 :t :d' j chwar n :- : - ff : eu trwy y f - :- If :- :f hours d :- : of - 1- : worh and \ :d |r :- :r ) 'YCerddor," Rhif 139. (1) O.N. with Accompt., 2d.; Sol-fa, ld.