Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Y Cerddor.' Mehefin laf, 1900. "Gwrando fy ngweddi, 0 Dduw." -__sr a?iac I3_\fl:. Salm lv. Wrexham : HUGHES & SON, Publishers. James Petehs, n„......„„ DOH Bt?. -------------------------- V/ V» .UAl' UJN . m/ 11. :- Id :d t, :- |t, :t, 11. :- 1 |d :— |n :n |r :— |r :r Gwran - do fy ngwedd - i, Dduw, Gwran - do fy ngwedd - i, 0 J n, :— |1, :1. 1, :se,.b,|se, :se, 1. :- 1 1, :— In, :s, 1. :- ls, :f, f d :- |n :n n :— |r :r d :- | d :- |d :d d :t,.l,|t, :t, í Gwran - do fy ngwedd - i, Dduw, Gwran - do fy 1 ngwedd - i, 0 ' 11. :- 11. :li ln, :— |n, :n, ll« :- ì 11, :- Id :d |f, :— |s, :s, ; |d :- | :t, n :- |- :r r :d.t,|d :t, 11. :~ 11, :1, |t, :- |t, : j Dduw, ac nac ym - gudd ia rhag fy nei - syf - iad, j h, :— |n, í ac U :- i Dduw, n, :- 11, :n, :t, yin - h. :- 11, t, :1, |n :se. 1, :- 11, :1, — :r .d |r :re 1, :se,.b,|se, : f :se, 11, ac nac h :— |n : í syf - iad, l guddia rhag fy nei - |d, :- | :n, |b, :se, 1. :- 1- :n, lf, :- If, :f, 1 n, :— |n, : j ac nac ym - gudd ia rhag fy nei - syf - iad, 1 se, :— |1, :1. 1. :1, 1 se, :— |1, :li 1, :1, i : n :— |n.f :n.r , Gwran - do fy ngweddi, Gwran - do fy ngweddi, Gwran - do fy j : 1 re, :— |re, :re, n, :n, | re, :— jre, :re, n, :se, |1, :se, [ Gwran - do fy ngweddi, Gwran - do fy ngwedd - i, > : 1 1, :- 11, :li t, :t, | 1, :- 11, :1, se, :t, | : i Gwran - do fv ngweddi, Gwran - do fy ngweddi, ' ! : 1 f, :- If, :f. n, :n, | f, :- If, :f, n, :n, | : ' F.t. |d :d |r ; — d :- 1 rs :r |s :— |- :- |s :fe s :n |f :— » ngweddi, (.) Dduw, Gwrando, gwi •an - 1 - ào fy ngweddi, 0 I 1, :- lt, :t, d :1, |fe, :— s,d :t, |d :t, d :s, |1, :1, s, :- If, :1, 1 Gwran - do fv ngweddi, 0 Dduw, Gwrando, 1 gwran - do fy ngwedd - i, 0 11, :n Irn.f :f n :d |d :— *,n :s |s :f n :r |d : " : 1 : i Gwran - do fy ngweddi, 0 Dduw, Gwraudo, gwran - do, |l. :- 11. :se, 1, :- Ir, :— s,d : s .f | n :r d :t, 11, :r t, :d |1, :f4 ) Gwran - do fy ngwedd - i, Gwran - do fy ngwedd - i, U Dduw.ac nac ym - f.Bb. |fd :- | 1 : ' n :— |n. :t, |t, :t, n :— |r :r v Dduw, Gwran - do, ac nac ym - gudd - ia, 0 j rl, :- |1, :— — :se, | li.se ,:1, | fy se, :n, | ngweddi, •' : 1 : ! :n, |n, :se, j Dduw, Gwr an - | - do ac nac ym - l |fd :r.n|f.i n :r.d t, :- Id.t, :l..d t, :se, | : 1 : : 1 : 1 Gwran - do, |r.l2 :~ Ir, gudd :— n, :"- | :n, |n, :n, ! 1, :— |se, :n, \ d :t,.l,|t, :n, 1 ia, ac nac ym - gudd - ia, ac nac ym - Id.r :n.f |n :se. 1, :- lf ;— 1 n :— |r ;— 1 d :- |r :r d :t,.l,|t, : \ Dduw, ac nac ym gudd - ia rhag fy nei - syf - iad, i 1. :— |se, :ni n, :— | s, :— |se, n, :— |n, :se, 1, :— |se, :1, f gudd - ia, o ! Dduw, Gwran - do, Gwran - do fy ngwedd - i, ac y :t, |t, ac nac :t, ym - d :- |d gudd - ia, :t, o \ d :- | :t, Dduw, Gwran- -.l,:d |-.t,:n | — :re |n :l,.t,í do fy \ f. :n,.r,|ni :r, d, :- |r, :r, n, :— |n, •— 1, :— |se, :n, f, :— |n, :1>S| J gudd ia rhag fy nei - syf - iad, Gwran - do fy ngwedd - 1, ac "YCerddor," Rhif l 38. (l) N., 4c; Soi-ffa, lc.