Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Y Cerddor." Mai laf, 1900. "Fel y brefa'r hydd." Trefnedig i'r » Cerddor." Wbexham: HUGHES & SON, Pttblishees. doh F. Lento e Sostenuto. Chwe' curiad ì'r mesur. 8 Mesur Offerynol. P:st :s, |1, :- :1, Fel y bref - a'r : : I hydd |d am r :n yr af - Mendelssohn. (Allan o'r " 4:?nd Psalm.") f :- :f |n :- :n on - ydd dw'r, hir - s :r aethaf Pl |f am dan I P Fel y r |d O Dduw 1 :- :1 |s :- bref - a'r hydd P:à :d \T^-' Fel y bref - a'r : | P:& :s Fel y d :d :f |f :f :n am yr af - on-ydd dw'r, d :- : |d :d :d hydd am yr af - nf-^TTls :- :- bref - a'r hydd : : | p :d :d Fel y f.BÍ?. cres. 'Jà :d |r Fel y bref ds, :s, :f, |t, on-ydddw'r, bref fd :d :f |f am yr af - on 'TT- ^TTT is, bref - a'r hydd n' :- Dduw, d' :-p Dduw, n' :- s. d :r :n |f am yr af - on d :t, :d |1, am yr af - on n :r :d |d dw'r, af - on s, :f, :n, |r, am yr af - on Dduw, d :- Dduw, t :s :s |1 Nuw.Fel y bref s :s :s |1 Nuw,Fel y bref r' :- : 1/ Nuw, s :- : | Nuw, :f ydd :s, vdd ':t, ydd :r, ydd : 1 : : '• : 1 : :r' hir- :s |d' :1 :s f : :1 |r' : fc :1 hir-aeth-af am : \ :P :d' dan - f' :r' at ti, :d' |t : :t P hir- aethaf am dan - at :- |d : :- r : :- |r : :r hir aeth af, :- :1 s :- : -. a'r :1 hydd s :d' : :f a, :f» am yr n' :- : Fel :f :f bref - d' :- : Fel bref - F.t. / ml :- :1 |d' :s :s dw'r, hir-aeth-af am *,d :~ :d |d :s :f dw'r, hir-aeth-af am df :s :1 |s :d' :t dw'r, hir-aeth-af am d,f, :- :f |n :n :r dw'r, hir-aeth-af am cres. s' :n' :r' |d' :- :d' aethaf am dan - at s :- : I :1 :- Dduw, am t :d' :s |d' :1 :s ti, hìr-aeth-af am n :-/:n |1 :f :n Dduw, hir-aeth-af am |d' :r' ,:n' am yr af - d' |d' :- :ta af - on - ydd n' |n' :f :d' a, am yr af - d' |d' :1 :s on dw'r, d' on - :f |n' :- :n' - ydd dw'r, hir- :s |s :d' :s hir-aeth-af am :r' In' :- :n* - ydd dw'r, hir- - :t Id' :- :d' - ydd dw'r, hir- C.t. s : :s |»d« :- :r' dan - at ti, n :- :na |rs :- :t dan - d' :- at ti, :s |»d' :- :f dan - at ti, d :- dan - :d |t,n :- at ti, :r f' :- :n' |r' :- :d' ti, 1 :t 0 Dduw, :d' |d' :t fy :1 dan - f :- at ti, :s |1 :r' ,? dan - r :- at ti, • :n |f :- fy :fe dan - at ti, fy s' :r' :n' íf' :- :n' aeth-af s :- am dan - :s |f : at dan - r' :r' at ti, :de'|r' :t :d' aeth-af t :ta am dan - :1 |r :- at :n aeth-af am dan - at "YCerddor," Rhif 137. (1