Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

" Y Cerddor." Cyflwynedig i Mr. Wilfrid Jones, a Chor Meibion y Rhos. Ebrill laf, 1900. ii Mwyn yw myned tua Mon." RHAN-GAN. Y Geiriau gan Ceiriog. Wrexham : HUGHES & SON, Pttblishers. DOH A. M 80. Tenor 1. Tenor 2. Bass 1. Bass 2. .8, l.A .8, l.A .8, d .r .'P^f.s :1 .s ddowch chwi 'rwyfo ar yr s, .t, :d_?r.pi :f .'n S| .s, :S| .d :d .d ddowch chwi 'rwyfo ar yr n, .r, :d, .d, :d .d fe :s .n :n ,n af - re 011, :n A ddowch chwi .d :d .d :d .s, :s, .d af - on, :d, A ddowch chwi .d, :d, .d, WlLLIAM DAYIES, Eglwys Gadeinol St. Paul. :- .f,n:f .s,f 'gan u vn - o'n j— .r ,d :r .n,r :d :t, •t, 'gan - u yn - o'u Si :s2 :s, .s, :— : .t, gôr, :— : .s. d \ Síl :— : .s, gfìi'j di : — : .f. d .r rriuf .s :1 .s wel'd hynawsed ydyw'r s, .t, :d£.n :n .n s, .s, :s, .d :d .ti wel'd hynawsed ydyw'r n, .r, :d, .d, :12 .t2 E.t. :d' .d' :t .1 :1 ) uos - on, A mwyned rese :n .1 :1 .1 2,r :d .n :re .r nos - on, A mwyned d,f, .n, :1, .s, :f, .f, n' :- .r',d,:r' .d',t mur ":1 nur tòn-au'r :se .se :d :t, .r mur n, - mur :n, tòn-au'r :pì, .n. nior, d__.n môr, 1, .1 :n .f s .d' :d' :t mwyned murmur tòn - au'r .n :n .r n .s :1 :s .d :d .d d .n :f :f mwyned niurmur tòn - au'r .1. :li Ja, s, .s, :s, :s, r.s.d.f.O. pp d' :- : AW môr': s :— : .lad' d 1 : .mas môr ? d, :- : .la,d n' .,n' ^n'.n'.n'^n'.'n' .n' írawn ni fyned ar j Fen-ai d' .,d':d,,d'.d,,d':d' .d' s .,s :s ,s .8 ,s :s .s gawn ni fvned ar v Fen-ai d .,d :d,d.d,d:d .d hen hen t, :n' :r' :se o? :t, .n' .r' .se •t, f.F. n' .,n' ^n'.n'.n'^n1 .n' jniys Mona rhwyfwn gyda'r 'd' .,d':d',d,.d',d':d' .d' 1 .,1 :1,1.1.1:1 .1 j-nys Mona rhwyf wn gyda'r 1, ,,1| :1|,1|.1|,1|:1, .1, mf m,t :— : .t dôn, d,s :- : .s taf .__ : .f dôn, s.r. :- : .r d' ,d':d,,d,.d,,d,:d' .d' gawn ni fyned ar y Fen-ai / s .,s :s,s.s,s :s .s ' n .,n :n,n.n,n :n ,n l gawn ni fyned ar y Fen-ai | d .,d :d,d.d,d :ta, .ta, / G.t.iu. de.t :t :- .t hen ■ »f 0? :f :- .f n j> :r :- .r hen - ^lSi o'r :s, :- .s, t .,t :t,t.t,t :1 .s ytWB Mona rhwyf wn gyda'r f .,f :f,f.f,f :f .f r Mr :r,r.r,r :d .t, ynys Mona rhwyfwn gyda'r s, .,s, :s,,s,.Si,s,:si .s. d' dôn, dôn, d, "YCerddor," Rhif 136. (1 f.C. - .1n,,n':d' .r' rhwyfwn gyda'r - .1n>':d' .d' s, .^n^n:! .f rhwyfwn gyda'r - .^n^ :1 .r don, dôn, S. mf -.- .d',d':l .t rhwyfwn gyda'r :- .d\d':l .1 .f .d,d:f •r rhw^'fwn gyda'r :- .d,d:f .f, H.X , 2g.; Sol-ffa, lc.