Skip to main content

"Y Cerddor." Mawrth laf, 1900. ii Gwyn fyd y rhai pur o gaíon." " ^lessed are the piire in hea'rt," ANTHEM I GORAU JjEUAINC. I ANTHEM FOlt JUYENILE CjlOIES. Matthew v. 8. DOH F. mp Adagio. s :— Gwyn Bless • ! s :— :- Gwyn Bless Pl fyd ed, 1___ •___ •__ fyd ed. — :— : — r :— :f pi Gwyn Bless fyd ed. s, :— :— "Wkbxham: HUGHES & SON, Publishees. Pl fyd, ed, d' :- Gwyn Bless d :- d' :- Gwyn Bless pi :— :— s : — fyd, ed, d :- .__ f Andaräe cantal :d .r n : Gwyn eu Blessed :s, .s, byd are d : :n .f s : Gwyn eu Blessed :d .d byd are d : s :— fyd, ed, d :— s :— Gwyn Bless pi :— :— :n .n y rhai the :d .d :-- :s .s y rhai thc :d .d IOAN WlLLIAMS, Abergwyiifl. Gwyn Bìess t, :- fyd, ed, :n :re pur pure d :- 1 :s ìn :d :fe pur purc d :- ih :d n :— :— ga heart, d :— :— lon s. s :— :— ga heart, d :— :- lon bjd, ed, byd, are byd, are :- :n .f Gwyn eu Blesscd :- :d .r :— :s .s Gwyn eu :- :d .d :- :(t) the :- :(r) :- :(•) the :- :(r) byd are :— :t, .d Gwyn eu Biessed :— :s, .s, :— :r .pi Gwyn eu Blessed :s .s y rhai the :pi .n byd arc d' Gwyn pure fe____^S Gwyn pure, r, :- d' :- :d' .t y rha thc :d .d :fe eu in :d :1 eu the :r, r : byd, arc t, : f : byd, are S, Gwyn Bless :s pur pure :pi :t pur purc rall. byd, heart, :(■•) eu :fe :t, :d "YCerddor," Rhif 155. s :r :n byd, Gwyn eu s, :— :— (i) :-(.r):d .r Gwyn eu the pure in :— .(t,):s, .t, :-.(f):n .f Gwyn eu thc pure in Si byd, ed, r \ tiJ byd, heart, s :— :— pi ga heart, n :— .__ lon, s :— :— ga heart, d :- •__ lon, n :— :— byd, heart, d :- :- s :— :— byd, heart, d :- :(d) Gwyn eu Bless cres. - :s .1 Gwyn eu Blested - :t, A :s .s Gwyn eu Blessed :n .n P tempo. :d .r :pi .f Gwyu eu byd are :— :re .re jd' :t .1 y rhai the