Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

rSTRAEON Y PENTAN— Galwad Mawr—y 3edd Fií.~Gwelerf.d. 2, Hysbysiadan. Golygwyr:—Mr. D. Jenkins, Mus. Bac. a Mr. D. Emlyn Evans. Cyf. VII. TACHWEDD 1, 1895. Rhlf 83. O JBSftrSTS. WREXHAM, Gorphenaf laf, 1895- Y LLYFR TONAU CYNULLEIDFAOL (leuan Gwyllt) a'r AIL-ATTODIAD l'R LLYFR TONAU. Mewn canlyniad i'r pwrcasiad diweddar oddiar weddw y Parch. John Roberts (íeuan Gwylit), bydd Hawl-fraint Llwyr y L/yfr Tonau a enwir gyntaf uchod yn perthyn 0 hyn allan i Bwyllgor y Methodistiaid Galfinaidd, at yr hwn y rhaid yn y dyfodol anfon AM GANIATAD i ddefnyddio TONAU HAWLFREINJIOL o'r casgliad yna, a pha rai feallai a gynwysir yn y Llyff Tonau Newydd (gyda Hymnau) sydd arfin cael ei gyhoeddi. %° Rhaid anfon am GANIATAD i ddefnyddio unrhyw DON HAWLFREINTIOL o'n Llyfr ni— " YR AIL ATTODIAD "—atom ni; y mae Pwyllgor y Methodistiaid Calfinaidd wedi cael ein caniatad i osod rhai Tonau 0 hono yn y Llyfr Tonau Newydd gyda Hymnau, ond nid oes un hawl i ganiatau i eraill ddefnyddio y Tonau hyny y tu allan i'r Llyfr hwnw wedi ei roddi i'r Pwyl/gor. RHYBUDDIIt Ysgrifenyddion Gymanfaoedd Ganu ac eraill rhag cyhoeddi y Tonau hynyhebynnghyntafgaeleinCaniatadni. hIIGHES & SON, Cyhoeddwyr. PIANOSÍ PIANOSÎÍ PIANOSÍ! From lOs. Monthly, LARGEST STOCM J^THE^ KINGDOM. THONIPSONTSHACÍELL, Lîmited, QUEEN'S MUSIC WAREHOUSE, CARDIFF, Also at Swansea, Newport, Bristol, Merthyr, Bridgend, Gloucester, Pontypridd, and Llane/ly. ^I" Sole Agents for South Wales for the Estey Organs and the Neumeyer and Ibach Pianos- Agents for Fianos by Oollard & Oollard, Broadwood, Brinsmead, Kirkman, & all Leading Maken< Organs by Estey, Mason & Hanüin, and all best American Firms- [GARRIA6E FREE TO ANY PART.