Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

gîRAEON Y PENTAN —Liyfr Newydd am yr Ho/íc/ays—bmkr f.d, 3, Hysbysiadaii, WREXHAM, Gorphenaf laf, 1895. Y LLYFR TONAU CYNULLEIDFAOL (leuan Gwyllt) a'r AIL-ATTODÍAD l'R LLYFR TONAU. Mewn canlyniac/ Tr pwrcasiad diweddar oddiar weddw y Parch. John Roberts (leuan Gwyl/t), bydd Hawl-fraint Llwyr y Llyfr Tonau a enwir gyntaf uchod yn perthyn 0 hyn ailan i Bwyllgor y Methodistiaid Galfinaidd, at yr hwn y rhaid yn y dyfodol anfon AM GANIATAD i ddefnyddio TONAU HAWLFRE/NT/OL o'r casgliad yna, a pha rai feallai a gynwysir yn y Llyfr Tonau Newydd (gyda Hymnau) sydd arfin cael ei gyhoeddi. V< Rhaid anfon am GANIATAD i ddefnyddio unrhyw DON HAWLFREINTIOL o'n L/yfr ni— "YR AIL ATTODIAD "—atom ni; y mae Pwyllgor y Methodistiaid Oalfìnaidd wedi cael ein caniatad i osod rhai Tonau 0 hono yn y Llyfr Tonau Newydd gyda Hymnau, ond nid oes un hawl i ganiatau i eraill ddefnyddio y Tonau hyny y tu allan i'r Llyfr hwnw wedi ei roddi i'r Pwyllgor. RHYBUDDIR Ysgrifenyddion Cymanfaoedd Canu ac eraill rhag cyhoeddi y Tonau hyny heb yn nghuntaf gael ein Caniatad ni. HÎTGHES & SOÎí, Cyhoeddwyr. PIANOSÍ PIANOSH PIANOSIÍ From lOs. Monthîy, LAEGEST STOCE 1N THB RINGDOM. THOMPSON L SHÄCKELL, Limiled, QUEEN'S MUSIC WAREHOUSE, CARDIFF, Also at Swansea, Newport, Bristol, Merthyr, Bridgend, Gloucester, Pontyprídd, and Llanei/y. %W Sole Agents for South Wales for the Estey Organs and the Ueumeyer and Ibach Pianos- Agents for Pianos by öollard & Oollard, Broadwood, Brinsmead, Kirkman, & all Leading Makers. Offfans bv Estey, Mason & Hamlin, and all best American Firms. [CARRIAGE FREE TO ANY PART.