Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Yn awr yn bmû—Esboniad Newydd Dr. Probert ar yr EPHESIAID. LIían,5/-. Golygwyr:—Mr. D. Jenkins, Mus. Bac. a Mr. D. Emlyn Evans. Cyf VII. GORFHENAF 1, 1895. Rhif 79. PIANOSî PIANOSH PIANOSH From lOs. Monthly, LARGEST STOCK 1N THE RINGDOM; L SHAGKELL, Límî QUEEN'S MUSIC WAREHOUSE, CARDIFF, A/so at Swansea, Newport, Brístol, Merthyr, Bridgend, Gloucester, Pontypridd, and Llanel/y. W Sole Agents for South Wales for the Estey Organs and the Neumeyer and Ibach Pianos- Agents for Pianos by Oollard & Oollard, Broadwood, Brinsmead, Kirkman, & all Leading Makers- Organs by Estey, Mason & Hamlin. and all best American Firms. [CARRIAGE FREE TO ANY PART. m'—""V"— v O B"W"5TS. WREXHAM, Gorphenaf laf, 1895. Y LLYFR TONAU CYNULLEIDFAOL (leuan Gwyllt) a'r AIL-ATTODIAD l'R LLYFR TONAU. Mewn canlyniad ír pwrcasiad diweddar oddiar weddw y Parch. John Roberts (leuan Gwyllt), bydd Hawl-fraint Llwyr y Llyfr Tonau a enwir gyntaf uchod yn perthyn 0 hyn allan i Bwyllgor y Methodistiaid Calfinaidd, at yr hwn y rhaid yn y dyfodol anfon AM GANIATAD i ddefnyddio TONAU HAWLFREINTIOL o'r casgliad yna, a pha raifeallai a gynwysir yn y Llyfr Tonau Newydd (gyda Hymnau) sydd arfin cael ei gyhoeddi. V» Rhaid anfon am GANIATAD i ddefnyddio unrhyw DON HAWLFREINTIOL o'n Llyfr ni— " YR AIL ATTODIAD "—atom ni; y mae Pwyllgor y Methodistiaid Galfinaidd wedi cael ein caniatad i osod rhai Tonau 0 hono yn y Llyfr Tonau Newydd gyda Hymnau, ond nid oes un hawl i ganiatau i eraill ddefnyddio y Tonau hyny y tu al/an i'r Llyfr hwnw wedi ei roddi i'r Pwyllgor. RHYBFDDIR Ysgrifenyddion Cymanfaoedd Canu ac eraill rhag cyhoeddi y Tonau hyny heb yn nghyntafgael ein Caniatadni. HUGHES & SOIÍ, Cyhoeddwyr. HUGHES ANT> SfYNT C. VHOHTmwvi> R* ..n/MCg-t"rT>TT?m ^T>^n..T..