Yn awr yn bmá—Esboniad Newydd Dr Probert ar yr EPHESIAID. LIian,5/-. Golygwyr:—Mr. D. Jenkins, Mus. Bac. a Mr. D. Emlyn Evans. Cyf VII. EBRILL 1, 1895. Rhif 76. Dymuna y Cyhoeddwyr alw sylw pob Cerddor at y Daflen Liwiedig sydd gyda'r Rhifyn hwn. Y mae yn werth edrych arni. I^ IANOSÎ PIANOSH PIANOSIÍ From IOs. Monthly, G& LAEGEST STOCK 1N THE EINGDOM. rHOMPSON L SHACKELL, Límîíed, QUEEN'S MUSIC WAREHOUSE, CARDIFF, Aiso at Swansea, Newport, Brìstol, Merthyr, Brìdgend, G/oucester, Pontypridd, and Uanelly. î Sole Agents for South Walesfor the Estey Organs and the Ueumeyer andlbach Pianos- Agents for Pianos by Oollard & Oollard, Broadwood, Brinsmead, Kirkman, & all Leading Makers. ■gans by Estey, Mason & Hamlin, and all best American Firms. [CARR/AGE FREE TO ANY PART. HUGHES AND SON, CYBOEDDWYR, 56, HOPE gTREET WREXHAM