Golygwyr:—Mr. D. Jenkins, Mus. Bac, a Mr. D. Emlyn Evans. Cvf VI. RHAGFYR 1, 1894. Rhìf 72. AM - Y FLWYDDYN NEW/DD! Cyfrolau Newydd yn dechreu Ioru 1. ; Yn barod erbyn Gwyliau y Nadolig RHIF ix. o "WALES," SEF RHIFYN CYNTAF Y GYFROL NEWYDD. Y MISOLYN SAESNE6 LLWYDDIÄNUS. s ARDHEBION DYDDIOL AM OL-RIFYNAU. HAELiTNIATT YSBLENYDD.-------- * ERTHYGLAU GRYMTJS. * -------- ARGRAFFWAITH TLWS. 6ch. 6ch. yn y Mis 6ch. Y LLYFR laf OT Cyhoeddiad Newydd -CHWARTEROL- Y LLENOR 96 tud. PRIS SWLLT. Bydd hwn mewn llawer ystyr vn beth HÒLLOL NEWYDD" I GYMRU. Darluniau Rhaçorol, ac Ysgrifau gan yr Awdwyr Goreu. Y TRI CYLCHGRAWN i'w cael gan LYFRWERTHWYE. Yn barod yn gynnar yn Mis Ionawr. — íî,:h:i:f 37 — GYMRU'R° PLANT, SEF Y RHIFYN CYNTAF o'r GYFROL NEWYDD. Misolyn Anenwadol. DABLUNÍAU, YSTOBIAU. Tasgau, Gwobrwyon, Cystadleuaetb.au, Gwybodaetb. Dernyn o Gerddoriaeth bob Mis. lc. Pris Ceiniog". lc. Golygydd y Tri Cylchgrawn uchod :—O. M. EDWARDS, M.A., Rhydychen. Cyhoeddwyr :—HUGHES & SON. Wrexliam. Peidiwch anghofio rhoddi Archeb. PIANOSÍ PIANOSH PIANOSIÍ From lOs. Monthly, LABGEST STOCK 1N THE EINGDOM. THOMPSÖN l SHACKELL, \M QUEEN'S MUSIC WAREHOUSE, CARDIFF, A/80 at Swarìsea, Newport, Bristol, Merthyr, G/oucester, Che/tenham, Pontypridd, and L/anel/y. fSF Solè Agehts for Sonth Wales for the Estey Organs and the Nenmeyer and Ibach Pianos- Agents for Pianos by Oollard & Oollard, Broadwood, Brinsmead, Ertonan, & all Leading Maker* Organs by îfctey, Mason & Hamlin, and all best American Pirms. [ILLUSTRA TED CATAL0GUE8 FREE J HUGHES AND 80N, CYHOEDDWYB, 66, HOPB STBEÈT, WBEXHAM.