Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Y Cerddor.'* Geiriau gan D. Charles, Caerfyrddin. Rhan-gan Gysegredig. s. A. T. B. doh EÌL M. 96. rnf :n 1. Mae :d :s 2. Cawn :d ffryd • iau re fe Wrexham: HUGHES & SON, 56, Hope Street. :n 'ngor :d :s o'r :d fol dyr t, d' edd :t .d' :s :d' an - :n t :- :1 1 : tardd s :- :f f : d' :- :- ial f :- :- d' : wch, f : Mai laf, 1893. *■ Josef E. «Tones, Llanrwst. :1 :f :f I'r :r .d 1 :s ddis • glaer r :r f :f ber • aidd t. :t, :- .n s : or - :d sedd - d : :n .s bar • :d ad - f. : - .f iì_J fainge y - .d :d - .1 :f__l wys i - .f, :f, n :— : — r : ne'; d :- :- t, : s :— : — fyw; s, :— : — — : :r Ac :t, :s Ein :s. yn hen re :n es :d aid lludd d :d gyn • odd ied t, cres... d' :t .d' fy :s s :d' ig gaiff d :n t :- :1 r' : Ie s :- :f su, f : d' :- :r' r' : or f :- :- phwys - :d' / Ac - :fe — :r' mp Yn — :r d' :t yn - o s :s r' :_■ daw - el s :s Bi_.t. - .s |sd :t, yr ; eir ■ iol - .r rg| :s, - .t ;ir :r ar ! fyn - wes - .s l~s, :s. :d .r ef :s. :n .t ein :s, Duw, (2) gwydd lon • odd S, lon gwydd 1| gwydd-ol f :s Ac 1, :d - :d P Yn f, :n, ol daw 1, geir gyf 1, y° srr ìawn 8ir odd ~t ol - .f :n o yr - .s, :s, - .r :n el ar - .t, :d - .t :1 .t d' :- :- t : Duw, n :— : — r : s :— : — phoen, s : — : — —— • — :f gyf — :r' geir — :dis, geir — :s Sydd — :s :s eir 1. rit. :- .l,:t, iol ef :- .1, :s, f :f fyn - wes f, :r, der ìawn - yn der, d' o, :f ein :s, :n Daen - :d :ta Ar :d : — :d s. : — :d : — :d Duw: ;--- Di - :1, 1 :1 ell - wyd d :f 1 :r' bech • od, f :f Tempo. Marcato. f :f cys 1 :1 .1 :s .n n • o l' :t .1 yn :s .n t' :t_ wledd-a 1 :t .1 .1 :s :s .n .n 1 is^^f :r^A ber - aidd yn 1 :s .f :n .d 1 is^^f :n^d oes • oedd di - 1 :s .f :n .d r :r hang - fa se, :se 1 :s or • sedd r :r t :t tudd • iau f :f :f fodd :t, :r dra :se. :d' .r ein :d .f :s .1 :n .f :- .n :f .s er :d :- :d'.ta:l .ta der :Ì .s :f .n "Y Cerddor," BWf (■»■)