Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Y Cerddor." ,(©ŵttrtf i*tr Jttr0ltt*ufrfr* »* Ionawr 2il, 1883. Psalm civ. 33, 34. ANTHEM. DOH A. S| Can - n, Can - M. 76. .,s, I d i'r Arglwydd tra .,pii | S| :d ,d :n .n d .,d |m :d .d i'r Arglwydd tra „d|d :l,.l, Wrexham: HUGHES & SON, 56, Hope Street. :n .f I f fydd-wyf 1, :s, d :t, fydd-wyf f| :s, byw ; I s. byw; ld r :r ,,d 11, .r :_5__ can - af i'm Duw, i'm Duw 1, :1,.,1, | s, .t, :d f :f.,n|r :d can - af i'm Duw, i'm fi :f|.,fe,|s, Eos Llechyd. :n. - .f :n .r | r tra :t, Duw tra fi :s, fydd- It, fydd ld, wyf. wyf. d. f :f.,f|f :n Can • af i'r Arglwydd, 1, :l,.,l,|t, :s, r : r .,r | r : d Can - af i'r Arglwydd, r, :r,.,r, | s, :d r :1 „fe| s :n Can - af i'r Arglwydd, s, :d .,d | t| :t| r :r „r | r :n Can - af i'r Arglwydd, t| :1| .,1| | S| :se, d :d „d |r :n .m ; f Can - af i'r Arglwydd tra fydd - d :d„ta,| 1, :s, .s, I 1, pi :m „d |d :d .d l__r Can - af i'r Arglwydd tra fydd - 1, :l,„s, |f, :n, .n, !r, - .Pl | rT____ wyf byw, s, | s, - .d | _____ wyf byw, n, .f | | S, Si can ni can l,.,s, !d :-.de r :n .f | f af i'm Duw, i'm fi.,n, |s, :s, :n Duw tra 1, :ta, r :r d „d | n af i'm Duw, i'm j Duw tra d„d|d :n, ! f, :s, :n fydd-wyf, 11, :li | r :de fydd-wyf, I 1, :- .s, r :r „de| r__f :1 |s can - af i'm Duw, i'm Duw 1, :1,„1,|1, :____, d r :n „n |f :f n can - af i'm Duw, i'm í Duw f, .l|.,li|r, :r, n. II, Id tra |f, tra f.D. Tyner. M. 60. n : — Ir fydd s, : — If, d :- lt, fydd s, : — ]- d :- |- :- wyf. n, :— I— :- ds Bydd i,n s .d': mel - n : : — d :- |- :- ds s : .__ wyf. Bydd f,d mel - t .1 :s .f us fy my- f :n .d f__l :d'.l us fy my- r :n .f :- .n :f :n fyr t. - dod am :- .d :r dan o; :d : :s :- .s :s : fyr - dod am :s, :- .s, dan •:î : Bydd .8 Bydd •t, d' :s mel - us, n :s s :d> mel ■ us, d :n :r' bydd :fe :1 bydd :r r^_d!:t__l :s .f mel - us fy my- s .r :s _£ :n .r t .1 :s :s .s mel - us fy my- :t,.t, :s n__s :d' fyr - dod d .n :n _____' :d' fvr - dod d^ :1 - .n' am fe - .d1 am - .1 n1 daii d1 :t dan - o; S :s .r1 Bydd ,S .t Bydd .8 _____:___(_ :t .1 mel - us fy my- :f .f :f :s .d t :t mel • us fy my- r :r :r .re s :s fyr - dod n :n d' :d' fyr - dod n :d "Y Cerddor," RWf 49. :d' 1 : am :n dan - f : :d' d' : am :d dan - f : :r' Bydd :fe :r' Bydd :r t :t mel - us s :s r' :n' mel - us s :n :n'.r1 fy my- :se.se :n' .n1 fy my- :n .n fyr :- .t :1 dod am :n :d___r :- .n':l fyr - dod am 1 :- .s :f d' :t dan - o; n :n 1 :se dan - o; n :n (1) H.F. gyda chyfeiiiant, 2g.