Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf IV. MEDI 1, lö93. Rhif 45 Golygwyr: JYIr. D. Jenhins, Iftus. Bac, a IMEr. B. Emlyn Evans. jp/t?;^ lOs. Monthly— ^:-.-----. (9 n N e w H ire Sy s t e m --------------- Sent to any part of Wales, carriage paid. THOMP & SHACKELL (LlMITED,) Gardiff, Bristol, Swansea, Newport; Gloucester, Merthyr, Che/tenham, Pontypridd\ Maesteg, Penarth, Garmarthen, Llanelly, &c>, &c Largest Buyers and Cheapest House in the Ringdom. Speeial diseount to Cash Buyers. Catalogues on applieation. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. TUNEBS SENT TO ANY PART. SOLE AGENTS FOR THE ESTEY ORGANS & NEUMEYER P/ANOS. CYNYGIAD NEILLDUOL. fíf At Eglwysi Ysgolion ac Arweinyddion. Yr ydyni yn ddiweddar wedi prynu YR HYN OEDD YN NGWEDDILL 0 -. 52* ANTHEMYDD Y CYSSEGR: ípẃai«.| ac yn dynmno liysbysu, ein bod er mwyn clirio yr oll o'r stoc yn ddîoed, wedi penderfynu eu cynygam y Prisiau Isel a ganlyn, i Bwroaswyr 12 copi ac uchod :— Yr Argraffiad mewn Amlen, 6/- y dwsin \ cludiad yn Yr Argraffiad mewn Llian, <)/- ,, ) rhad. * Y PRISIAU CYHOEDDEDDIG OEDDYNT-1/3 A 1/6. Y mae hwn vu gvíleusdra digyff'elyb i feddianu yr hvn vn ddiamau yw Y Casgliad goreu o Anthemau a Darnau ereill cynulleidfaol (39 o Ànthemau a 43 0 Gorganau.) — Er mwyn sicrhau parsel o'r Llyfr hwn, dylid anfon archeb, yn ddi- ymdroi, onide bydd y Stoc wedi ei gwerthu allan yn mhen ychydig. , HTJG-HES & S03ST, 56, SOIPIE STEEET, TVBEZH A.3^L._____________________ HUGHES ANJ) SON, CYHOEDDWYR, 56, HOÍ'E STREET, WREXHAM.