Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Golygwyr : UÄr. B. Jenkins, Iftus. Bac, a IYIr. B. Emlyn Evans. CYNYGIAD NEILLDUOL. At Eglwysi, Ysgolion ac Arweinyddion. Yr ydym yn ddiweddar wedi prynu YR HYN OEDD YN NGWEDDILL 0 ANTHEMYDD Y CYSSEGR: (tẁiim). ac yn dymuiio hysbysu, ein bod er mwyn clirio yr oll o'r stoc yn ddioed, wedi penderfynu eu cynygam y Prisiau Isel a gaiilyn, i Bwrcaswyr 12 copi ac uchod :— Yr Argraffiad mewn Amlen, 6/- y dwsin ) c/udiad yn Yr Argraffiad mewn Llian, 9/- ,, j rhad. »" Y PRISIAU CYHOEDDEDDIG OEDDYNT-1/3 A 1/e. y ìnae hwn yn gyfleusdra digyffelyb i feddiaau yr hyn yn ddiamau yw Y Casgliad goreu o Anthemau a Darnau ereill cynulleidfaol (39 ° Ànthemau a 4-3° Gorganau.)—Er rnwyn sicrhau. parsel o'r Llyfr hwn, dylid anfon archeb yn ddi- ymdroi, onide bydd y Stoc wedi ei gwerthu allan yn mhen ycíiydig ddyddiau. HTJGBCES <& SOHSr, 56, BCOFE STEEET, -WE,E3ZBC-âwO\a:- -JLIlí"»». JLMTOÜ. 'JEJLiWOüJ From 10s> Monthly— O n N e w Hire Sy s t em -------------- ;-^f Sent to any part of Wales, carriage paid. THOMPSON & (LlMITED,) Cardiff, Bristo/, Swansea, Newport, Gloucester, Merthyr, Che/tenham, Pontypridd, Maesteg, Penarth, Carmarthen, Llanelly, &c>, &c Largest Buyers and Cheapest House in the Hingdom. Speeial diseount to Cash Buyers. Catalogues on applieation. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. TUNERS SENT TO ANY PAET. SOLE AGENTS F0R THE ESTEY 0RGANS & NEUMEYER PIAN0S. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 56, HOPE STREET, WREXHAM.