Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Golygwyr: Bflr. D. Jenhins, XUus. Bac, a Hr. S. Emlyn Evans. WAR MAROH OF PRIESTS-Mendetohn. (Complete edition, 8 pages.) 5d. post free. C. CARY, 87, Oxford St., London, W. TN AWR TN BAROD. ESBONIAD BEIRNIADOL AR Y GAIATIAID, (Allan o'b Beibl Darltjniadol--Kitto,) Gan y Parch. OWEN THOMAS, D. D. Yn cynwys yr Holiadau a'r Atebion ar bob pennod, a ddarparwyd er mwyn cynorthwyo y darllenydd i chwilio i mewn gyda mwy o f anylder i ystyr yr Epistol. Y mae yr Holiadau o werth anmhrisiadwy i bob efrydydd, ac yn neillduol felly i'r rhai ydynt yn parotoi gogyfer ag Arholiad Maes Llafur JJndeb Tsgolion Sabbothol T Methodistiaid Calfinaidd, at yr hyn bwrpas y mae wedi ei gyhoeddi yn bennodol; mewn diwyg newydd a rhad. Plyg i'r llogell. Pris—Llian (Ymylau Coeh), 2s- HUGHES ANr, SON, WREXHAM. Beth a ddarllena i nesa' ? YDYCH CHWI WEDI DARLLEN ENOC HUWS? Ni fu erioed alwad cyffelyb am un l/yfr yn Nghymru, o'r dosbarth yma, ac sydd wedi bod, ac yn parhau i fod, am " ENOC; " sef Novel Newydd gan Daniel Owen, A wdwr '' Rhys Lewis.'' 348 0 dudalenau, llian hardd, 3s. 6c. " Dylai werthu wrth y miloedd."—Lladmerydd. " Ni Iwyddodd neb o flaen awdwr athrylithgar ' Ehys Lewis,' ac * Enoc Huws,' i roddi darlun teilwng o fywyd Cymreig fel y ceir ef yn mysg y bobl gyffredin."—T Faner. "Y mae Daniel Owen wedi cynysgaeddu ein gwlad â ffug-chwedl deilwng 0 'ddeffroad ' ein cenedl."—Tr Haul. " Sicrhawn ein darllenwyr fod gwledd yn eu haros yn ' Enoc Huws.' " — T Dysgedydd. " Am ddesgrifio a dadansoddi cymeriadau, am ddarlunio y natur ddynol, yr wyf yn credu "fod Danieí Owen 5rn sefyll yn lled agos i Thackeray, ac yn uwch o'i ys- gwyddau i "fyny na Black."—T Genedl. " Ein Dickens Cymreig."—T Gwyliedydd. " Ni fydd yr un Uyfrgell Gymreig yn berffaith heb Enoc."—T Cymro. HUGHES & SON, WREXHAM. From ÌOS- Monthly— On New Hire System AMOi, Sent to any part of Wales, carriage paidivÿ\ THOMPSON & SHACKELL ( L I M I T E D , ) Gardiff, Bristol, Swansea, Newport, Gloucester, Merthyr, Cheltenham, Pontypridd, Maesteg, Penarth, Carmarthen, Llanelly, &c-, &c Largest Buyers and Cheapest House in the Kingdom. Speeial diseount to Cash Buyers. Catalogues on applieation. OLD PIANOS TAKBN IN EXGHANGE. TUNERS SENT TO ANY PART. SOLE AGENTS F0R THE ESTEY 0RGANS & NEUMEYER PIAN0S. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 56, HOPE STREET, WREXHAM.