Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CS-olygwyr : BEsr. D. Jenkins, I&Eus. Bac, a Mr. B». Smlyn 3__vans. WAR MARCH OF PRIESTS- (Complete edition, 8 pages.) 5d. post free. C. CARY, 87, Oxford St., London, W. YN AWE YN DAROD. ESBONIAD BEIMIADOL AR Y GALATIAID, (Allan o'r Beibl Darltjniadol — Kitto,) Gan y Parch. OWEN THOMAS, D. D. Yncynwys yr Holiadau a'r Atebìon ar bob pennod, a ddarparwyd er niẁyn cynorthwyo y darllenydd i chwilio i mewn gjrda mwy o f anylder i ystyr yr Epistol. Y mae yr Holiadau o werth anmhrisiadwy i bob efrydydd, ac yn neillduol ìelly i'r rhai ydynt yn parotoi gogyfer ag Arholiad Maes Llafur Undeb Ysgolion Sabbothol Y Methodistiaid C"ìfinaidd, at yr hyn bwrpas y mae wedi ei gyhoeddi yn bennodol; mewn diwyg newydd a rhad. Plyg i'r llogêll. Pris—Llian (Ymylau Coch), 2s- HÜGHES and SON, WREXHAM. Beth a ddarllena / nesa' ? YDYCH CHWI WEDI DARLLEN ENOC HUWS? Ni fu erioed alwacl cyffelyb am un llyfr yn Nghymru, o'r dosbarth yma, ac sydd wedi bod, ac yn parhau i fod, am "ENOC; " sef Novel Newydd gan Daniel Owen, Awdwr "Rhys Lewis." 348 0 dadalenau, llian hardd, 3s. 6c. " Dylai werthu wrth y rüiloedd."—Lladmerydd. " Ni lwyddodd neb o flaen awdwr athrylithgar ' Rhys Lewis,' ac 1 Enoc Huws,' i roddi darlun teilwng o fywyd Cymreig fel y ceir ef yn mysg y bobl gyffredin."—Y Faner. "Y mae Daniel Owen wedi cynysgaeddu ein gwlad â ríugr-chwedl deilwng o 'ddetfroad ' ein cenedl."— Yr Eaul. " Sicrhawn ein darllenwyr fod gwledd yn eu haros yn ' Enoc Huws.' " — Y Dysgedydd. " Am ddesgrifio a dadansoddi cymeriadau, am ddarlunio y natur ddynol, yr wyf yn credu fod Daniel Owen yn sefylì yn lled agos i Thackeray, ac yn uwch o'i ys- gwyddau i fyny na Black."—Y Genedl. " Ein Dickens Cymreig." — Y Gwyliedydd. " Ni fydd yr un llyfrgell Gymreig yn berffaith heb Enoc."—Y Cymro. HUGHES & SON, WREXHAM. JlMOS. _____»JLJ____.]_*r»». .IPSJLMOIS. OMC^J^MSTS. ORO-ìIlMÌÍ. From lOS* Monthly— f_EE-E_E O n New Hire Sy s t e m-E^EEEL Sent to any part of Wales, carriage paid. THOMPSON 2. SKACKELL ( L I M I T E D , ) Oardiff, Bristol, Swansea, Newport, G/oucester, Merthyr, Che/tenham, Pontypridd, Maesteg, Penarth, Carmarthen, Llanelly, &c, &c. Largest Buyers and Cheapest House in the Ringdom. Speeial diseount to Cash Buyers, Catalogues on applieation. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. TUNEES SENT TO ANY PART. SOLE AGENTS FOR THE ESTEY ORGANS & NEUMEYER PIANOS. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR. 56, HOPE STREET, WREXHAM.