Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Golygwyr : WLtc. H. Jenhins, Ifâus. Bac, a THy. 1>. Emlyn Evans. WAR MARCH OF PRIESTS-Mendelssohn. (Complete edition, 8 pages.) 5d. post free. C. CARY, 87, Oxford St., London, W. YN AWE YN BAEOD. ESBONIAD BEIRNIADOL AB Y GÄLATIAID, (Allan o'r Beibl Darluniadol — Kitto,) Gan y Parch. OWEN THOMAS, D. D. Yn cynwys yr Holiadau a'r Atebion ar bob pennod, a ddarparwyd er mwyn cynorthwyo y darllenydd i chwilio i rnewn gyda mwy o fanylder i ystyr yr Epistol. Y mae yr Holiadan o werth anmhrisiadwy i bob efrydydd, ac yn neillduol felly i'r rhai ydynt yn parotoi gogyfer ag Arholiad Maes Llafur JJndeb Ysgolion Sabbothol Y Methodistiaid Calfinaidd, at yr hyn bwrpas y mae wedi ei gyhoeddi yn bennodol; mewn diwyg newydd a rlíad. Plyg i'r llogell. Pris—Ilian CYmylau Coch), 2s- HUGHES ano SON, WREXHAM. Beth a ddarllena i nesa' ? YDYCH CHWI WEDI DARLLEN ENOC HUWS? Ni fu erioed alwad cyffelyb am un llyfr yn Nghymru, o'r dosbarth yma, ac sydd wedi bod, ac yn parhau i fod, am " ENOC; " sef Novel Newydd gan Daniel Owen, A wdwr '' Rhys L ewis.'' 348 0 dudalenau, llian hardd, 3s. 6c. " Dylai werthu wrtb y miloedd."—Lladmerydd. " Ni Iwyddodd neb 0 flaen awdwr atbrylithgar ' Rbys Lewis,' ac f Enoc Huws,' i roddi darlun teilwng o fywyd Cymreig fel y ceir ef yn mysjr y bobl gyffredin."—Y Faner. " Ỳ maè Daniel Owen ẁedi cynysgaeddu ein gwlad â ffug-chwedl deilwng o 'ddeffroad ' ein cenedl."—Yr Haul. " Sicrhawn ein darllenwyr fod gwledd yn eu haros yn ' Enoo Huws.' " — Y Dysged'ydd. " Am ddesgrifio a dadansoddi cymeriadau, am ddarlunio y natur ddynol, yr wyf yn credu fod Danieí Owen yn sefyll yn lled asros i Thackeray, ac yn uwcb o'i ys- gwydd'au i fyny ua Black."—T~ Genedl. " Ein Dickens Cymreig."—Y Gicyliedydd. " Ni fydd yr un llyfrgell Gymreig yn berfîaith beb Enoc."—Y Cymro. HLGHES & SON, WRENHAM. From lOS- Monthly O n N e w H1 re Sy s t em ---^bra^£«ŵ* Sent to any part of Wales, carriage paid;^ THOMPSON & SHAC ( L I M I T £ D , ) Cardiff, Bristol, Swansea, Newport, G/oucester, Merthyr, Cheltenham, Pontypridd, Maesteg, Penarth, Carmarthen, Uanetly, &c, &c Largest Buyers and Cheapest House in the Hingdom. Speeial diseount to Cash Buyers, Catalogues on applieation. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. TUNERS SENT TO ANY PAET. SOLE AGENTS FOR THE E8TEY ORGANS & NEUMEYER PIAN0S. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 56, HOPE STREET, WÄEXBAM.