Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf IV. MAWETH 1, 1892. Rhif39. Crolygwyr : 3XEr. D. Jenhins, 3¥Eus. Bac, a HfEr. D. Emlyn Evans. 71 jLnrois. te*m.jêl]m ORC^JLMÜ. From ÌOS- Monthly— New Hire Sy s t em --------------- €»SU Sent to any part of Wales, carriage paid. THOMPSON & SHACKELL ( L I M I T E D , ) Cardiff, Bristol, Swansea, Newport, G/oucester, Merthyr, Che/tenham, Pontypridd, Maesteg, Penarth, Carmarthen, Llanelly, &c, &c. Largest Buyers and Cheapest House in the Kingdom. Speeial diseount to Cash Buyers, Catalogues on applieation. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. TUNERS SENT TO ANY PART. SOLE AGENTS FOR THE ESTEY ORGANS & NEUMEYER PIAN0S. WAR MARCH OF PRIESTS-Mendelssoím. (Complete edition, 8 pages.) 5d. post free. C. CARY, 87, Oxford St., London, W. YN Y WASG. YN BAROB AR TJNWAITH. ESBONIAD BEIMIADOL AR Y GALÂTIÂID, (ALLAN O'r BEIBL DARLUNIADOL — KlTTO,) GAKfe*\ Parch. OWEN THOMAS, D. D. %0 Yn cynwys yr Holiadau a'r Atebion ar bob pennod, a ddarparwyd ejt< fc mwyn cynorthwyo y darllenydd i chwilio i mewn gyda mwy o H^' fanylder i ystyr yr Epistòl. ^ Y mae yr Holiadau o werth anmhrisiadwy i bob efrydydd, ac yn neillduol felly i'r rhai ydynt yn parotoi gogyfer ag Arholìad Maes Llafur Undeb Ysgolion Sabbothol Y Methodisüaid Calfinaidd, at yr hyn bwrpas y mae wedi ei gyhoeddi yn bennodol; mewn diwyg newydd a rhad. Plyg i'r llogell. Pris—Ilian (Ymylau Cooh), 2b HUGHES ànd SON, WREXHAM. Beth a ddarl/ena i nesa' ? YUYCH CHWI WEDI DARLLEN ENOC HUWS ? Ni fu erioed alwad cyffe/yb am un llyfr yn Nghymru, ^dosbarih yma, ac sydd wedi bod, ac yn parhau i fod, ^'JENOC; " sef Novel Newydd gan Daniel Owen, Aẁdẅf "Rhys Lewis." tí 348 0 dudalenau, llian hardd, 3s. 6c. " Dylai werthu wrth y miloedd."—Lladmerydd. " Ni Iwyddodd neb 0 flaen awdwr athrylitbgar ' Rhys Lewis»' ac * Enoc Huws,' i roddi darlun teilwng o fywyd Cymreig # fel y ceir ef yn mysg y bobl gyffredin."—Y Faner. "Y í—^mae Daniel Owen wecü cynysgaeddu ein gwlad â fi'ug-chwedl deilwng o 'ddeffroad' ein eenedl."—Yr Raul. " Sicrhawn ein darìlenwyr fod gwledd yn «u haros yn * Enoc Huws.' " — Y Dysgedydd. " Am ddesgrifio a dadansoddi cymeriadau, am ddarlunio y natur ddynol, yr wyf yn credu fod Daniel Owen yn sefyll yn lled agos i Thackerày, ac yn uwch o'i ys- gwyddau i "fyny na Black."—Y Gemdl. "Ein Diokens Cymreig."—Ÿ Gwyliedydd. "Ni fydd yr un llyfrgell Gymreig yn berffaith heb Enoc."—Y Cymro. HUGHES & SON, WREXHAM. HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 66, HOPE STREET, WREXHAM.