Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Golygwyr : Mr. D. Jenkins, UÄus. Bac, a Wlr. D. Emlyn Evans. WAR MARCH OF PRIESTS—Mendelssohn. I C/oth,2/6. Staff Notation. Paper, 1/6. (Complete edition, 8 pages.) 5d. post free. C. CARY, 87, Oxford SL, London, W. Troseddiad Deddf Häwlfrâint (Infringement of Copyright.) DYMUNIR galw sylw Pwyllgorau Cymanfaoedd Canu, Cyngherdddau, &c, at y Ddeddf uchod, yr hon sydd yn ei gwneyd yn droseddiad o'r gyfraith i unrhyw un argraffu, neu geisio eraill i argraffu darnau hawlfreintiol, pa un ai er eu defnyddio yn gyhoeddus neu yn breifat. Y mae yr un mor annghyfreithlawn copio darnau gyda Cyclostylc, neu mewn unrhyw ffordd arall. Y weithred 0 amlhau yw y trosedd, ac nid yw 0 un gwahaniaeth yn ngolwg y gj'fraith pa un a werthir neu a roddir y copi'au yn rhad. Twelve Popular Welsh National SONGS: (English & Welsh Words.) Arranged for One or Four Voices, with Pianoforte Accompaniments, By JOHN OWEN (Owain Alaw.) _ CONTENTS. O let the kind Minstrel—/ wisgo aur goron. ítising of the Lark—Codiad yr 'Sedydd. March of the Men of H&rlech—Ynidaith Gwŷr JSar- lech. Megan's Daughter—Merch Megan. Lays of my land—^4lawonfy Ngiclad. The Bells of Aberdovey— Clychau Aberdyfi. The Ancient Melody—Ÿr Hen Erddygan. The Merry Wife at Home—Hafod y Wraig îawen. The Harper's T)rea.m — Caingc y Delyn. Dawn through the Window—Dydd trwy y Ffenestr, The Ash GroYe—Llwyn Onn. Welcome the Bee—Croesaic y Wenynen. HTJGHES Axn SOX, WRENHAM. NEW HIRE SYSTEM--FM 10/- M0NTÜL7! Special Discount to Cash Buyers. í»iä:koìs, OROÄMS, HARMONIÜMS. LARGEST STOCK in WALES. Catalogues free on application— Thompson & Shackell ( L I M I T E D , ) QUEEN'S MUSIC WAREHOUSE, CARDIFF. Uso at SWANSEÄ, NEWPORT, FONTYPRIDD. 3YIERTHYR, &c. W.B.—Pipe Organ for Sale, only £60.________ HUGHES AND SON, CYHOEDDWYR, 56, HOPE STREET, WREXHAM.