Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y fWlîfál IIẀY&& RHIF. XIII. GORFFENNAF, 1905. CYF. II HYN A'R LLALL. Drwg- g-ennym fod cymaint o ysgrifau yn methu cael lle yn y rhifyn diweddaf. Daw yn well eto. ' Na wnaed y gohebwyr feddwl ein bod yn eu diystyru o herwydd hyn. Fel y g-welwch y mae y canu a'r barddoni yn helaethach nac arferol. A da iawn gennym fod y beirdd a'r cantorion yn cofio am yr " amddifad." XXX Da iawn gfennym am sylw caredig- Dr Wilüams i'r Piwritan. Rhyw blentyn a hanes go od iddo yw y plentyn hwn. Cafodd ei adael i farw tra ei dad galluog- yn fyw. Cymerasom drug-aredd arno ar g-ais ei g-aredigion. Y mae ei lwyddiant dyfodol yn ymddibynu ar eraill, ac nid yn hollol ar y tl tad maeth." Ac efallai yn benaf arnoch chwi ei ohebwyr a'i ddarllenwyr. XXX Yr orgraff ddymunir fabwysiadu yn y cyhoeddiad ydyw "• Or- graff Rhydychain." Ceir y rheolau yn y Piwritan cyntaf ddaeth allan. Os bydd ang-en gellir eu hail-adrodd eto. Os na wyr yr hwn g-ar anfon g-air i fewn ddim am yr Orgraff, ysgrifened yn Orgraff " Rhyd " a fynno, ond i ni allu deall ei feddwl. Dymunir ar y bobl ieuainc anfon ini hanesion o'u heglwysi, neu ar rhyw bwnc a fyddo o ddyddordeb. Diolch am y gefnog-aeth bresennol. XXX Y mae llawer o són am y " Diwyg-iad " o hyd mewn rhai man- nau. Rhai yn gredwyr mawr ynddo, yn ei berthynas a dyn ; eraill yn ei berthynas ag- enwad, ac eraill yn^ei berthynas a dim ond swn. Gwyn fyd na fyddai yn dyfòd yn orfod credu ar bawb fod yna ddiw- yg-iad dwyfolach na'r hyn fedr dyn wneyd, eangach nac enwadaeth, a dyfnach na swn. Cydwybod yn cael ei lle ai Hais. cyfiawnder yn cael g-well lle nac ar yr heol, a'r rheol auredd yn cael mwy o sylw ac uf- udd-dod. Hyd nes y daw i'r fan yna " cnoi a thraflyncu eu gilydd " wna'r dynion hyd yn od yn eu cyrddau diwygiadol. Os na chaiff rhai dynion eu ffyrdd eu hunain, bydd pawb aralì yn cael eu dedfrydu i flfordd y còlli.