Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. XI. MAI, 1900. CYF. II HYN A'R LLALL. Nid yrìym yn sicr ai y pennawd uchod fydd yr hyn elwir ar y rhan hon o'r Piwritan o hyn allan. Caiff hynny ei benderfynu g*an bwyllg-or y cyhoeddiad. Ó'n rhan ni, g-alwer ef beth a fynner, ond pethau yn perthyn i'r byd hwn, a'r byd a ddaw gaiff forì arni, yn rìebyg iawn. Neu mewn gair arall " Bydol ac Eglwysyddol." Nid bydol yn yr un ystyr a'r hwn sydd a'i drwyn yn y ddaear fel mochyn yn chwilio am afalau, a byth yn codi ei lyg-aid i edrych o ba le y rìaethant, na byth ym iruddwl fod arno ddyled i neb am danynt. Duw y rhai yw y byd, a ' g-oorì bye ' i'r cwrdd gwedrìi am byth os bydd trwch ceiniog o aberth yn cael ei aberthu o hono i'r j)wrpas hwnnw. Na, nid bydol felly ! XXX Ond, beth yrìyw « pethau bydol?' Yr hyn ddylent forì, ni a gredwn, ydyw y pethau hynny ag y mae Duw y Nefoedd wedi eu rhoddi i'w blant ar y rìdaear yn help idrìynt gerrìrìed trwy daith byw- yrì g-artref ato Ef ei Hun. Nirì llo aur iddynt aros g-ydag- ef, a ( chwareu o'i g"ylch fel pe yn dragwydJoldeb o ddig-on yndrìo ei hun. ; " Mae'r byd yn myned heibio," a'i iaith ydyw i ddyn " dos rhag-ot, nid wyf wedi galw heibio i ti i roddi dig-on i ti i aros, ond rìweyd wrthyt fod mwy ymlaen gan yr Hwn a'm danfonodd atat." XXX Y mae y byd a'i amg-ylchiadau yn dweyd wrthym fod arnom eisieu gras mawr fel ag i'w iawn ddefnydrìio. Y mae ' Addysg' yn perthyn i'r pethau a berthyn i'r ' Bydol.' Ond gallem feddwl yn y dyddiau hyn narì ydyw, ond Eglwysyddol, Pabyddol, a sectydrìol Yn y cyfeiriad hwn y mae g-alwarì arnom godi ein pennau i'r lan. IV lan mor uchel a'r Awrìurrìodau Eglwysydrìol—i'r lan mor uchel a Thy y Cyffredin, i'rlan mor uchel a'r Arglwyddi, a beiddio g"ofyn iddynt oll: •« Ai yn yr un byd a ni yr ydych chwi yn byw ? Os ie, y mae gennym ninnau rywbeth i wneyd a hwn, oblegid dyma ein llety ninnau." le, i'r lan mor uchel a g-orsedd Duw, a gofyn ger ei fron,