Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. IX. MAWRTH, 1905. CYF. II HYN A'R LLALL. Gwelwyd ar y Sou/h Walcs Dm'ly Neios, am Ionawr 26ain, 1905, nodiad fod Mr Evan Roberts i gael ei fedyddio. Ond gwelwyd yn wahanol ddau ddydd ar ol hyn. Dywedai Mr Roborts " nonsense i gyd." Ni phenderfynwn pa un ai y * report' ynte'r Bedydd oedd y * nonsensẁ' Gobeithiwn mai nid yr olaf? XXX Drwg iawn genym am brofedig-aeth lem ein hanwyl frawd y Parch J W Maurice, Tabor, Dinas Croes, drwy golli ei anwyl briui. Disgwyliwn am fanylion i'r Piwritan. XXX ' Piwritan.' Beth ydyw ystyr y gair ? Efallai na chawn y gair wedi ei sillebu fel hyn ond yn y " Piwritan Newydd,"—ond puriian. ' Pur' ydyw y rhan g-yntaf, ac nid ' piwr.' Dichon mai yr un peth olyga ' bachan piwr' yn Sir Forg-anwg', a ' bachgen pur' yn Sir Benfro. Golyga y naill a'r llall ddidwylledd. X A X Dyma yr enw elwd ar yr ymneillduwyr yn amser y Frenhines Elizabeth. Efallai mai o ddirmyg y gelwid ef arnynt, am eu bod yn fwy llym yn e'u dysgyblaeth eglwysig-, ac yn propffesu e'u bod yn dilyn g-air Duw fel e'u hunig* reol, ac nid un math o ddeíodau dynol. Pa ' sect' o'r ymneillduwyr sydd yn g-wneyd hyn ? XXX Y mae Hume yn rhoddi yr enw Puritaniaid ar dri dosbarth.— 1. ' Piwritaniaid Glawdriaethol/pa rai a lynent wrth egwyddorion uwchaf Rhyddfrydiaeth wladol. 2. 'Piwritaniaid Rheolaeth {Disa- ỳline}'' pa rai oeddent yn g-roes i ddefodau a llywodraeth yr'egflwys esgobyddol. 3. ' Y Piwritaniaid Athrawiaethol,' pa rai a amddiffyn- ent yn aiddgar gyfundrefn y Diwygwyr cyntaf. X \ X Gallem feddwl fod ' Piwritan ' yr amseroedd g-ynt yn cael ei