Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. VII. ION'AWR, 1904. CYF. JI HYN A'R LLALL. A bydd ein Gohebwyr mor garedig ac anfon i'r Golygydd—Rev. j. J. Evans, Rhydwilym, Clynder- wen, R.S.O. — unrhyw newyddion eglwysig, vn ogystal a'r priodasau a marwolaethau, &c. Fe fyddwn vn wir ddiolchgar i'r cyfryw a wnelo. XXX <Y PIWRITAN NEWYDD '—Anwvl Ddarllenwyr, Blin iawn . genyf anfon gair atoch yng nglun a'r cyhoeddiaJ uchod. Un peth achosa y blinder yw, afiechyd e'i olygydd yn gyfriw ac sydd yn ei gwneyd yn angenrheidiol am ' help.' Peth arall, nid wyf )n teimlo 'at home ' wrth sefyll yn esgydiau dyn arall. yn ntillduol os bvddant yn llawer gormod o faint. Ónd os ydych chwi yn teimloawydd am y Piwritan barhau, hyd nes y daw ei olygydd i benderfynu ei barhad, neu beidio, gwaith cydmarol rhwydd fydd i mi daflu golwg dros y gohebiathau. Daubeth benderfyna fywyd y Piwritan—gohebwyr a darllenwyr—g-ellir cael golygydd cymííwysach yn ddigon rhwydd. X A X Carem weled hanes gweithrediadau eglwysi y cylchoedd ar y tudalenau yma. Cyfle iawn i'r bobl ieuainc arfer ysgrifenu Cymraeg', a chyfle hefyd i'r gwahanol egiwysi wybod yn well am eu giíydd, fel ac i allu cydweithio yn well. Y mae hanes yr adfywiad presenol yn dangos fod ddarllen hanes eraill yn dda. Y mae son am y tan mewn manau eraill yn peru awydd om ei deimlo gartref. XXX *P>eth feddjliwch am y Diwygiad?' Dyna ofyniad llawer y dyddiau hyn. Ond nid oes Ue i íeddwl, gan fod gymaint i'w ddarilen. Ni allwn ni ddysgwyl gweled y pethau y darllenwn am danynt yn y trefydd a'r gweithfeydd, yn eglwysi y wlad. Nid ydym yn gallu cyd- synio a'r modd y dygir gweithrediadau rhai cyfarfodydd yn mlaen.