Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. XU. TACHWEDD 15, 1907 CYF. IV Mr G. J. HODGES, Caerfyrddin. IANWYD y brawd rhagforol uchod yn y dref hon, ac yma y treuliodd y rhan fwyaf o'i oes. Codwyd ef ar aelwyd grefyddol, a bu ei dad. sef John Hodg-es. yn ddiacon diwyd yn y Tabernacl. Pan yn bymtheg- oed bedyddiwyd ef ar broffes o'i ffydd yng-Nghrist,Mawrth 2öain,i87Ó g-an y Parch John Thomas, gweinllog- y Tabernacl y pryd hwnnw. Hydref 6ed, 1881 priododd Miss S. A. Evans, Caerfyrddin, a buont fyw yn brydferth ddedwydd ynghanol teulu o ddeg o bíant, heb ym- weliad angau erioed â'u tŷ. Nodweddid y teulu iach a hapus hwn. gan dueddiadau crefyddol, cerddorol, ac adroddiadol, a seiniai eu bywyd gàn o hyd. Cynhaliodd y teulu gyngherdd rhai troion, yn gynwysedig o unawdau, deuawdau, &.c , adrodd- iadau ac offerynnau cerdd, a'r tad yn g-adeirydd, heb neb tu allan i'r teulu yn cymeryd rhan, a chyng-herdd o chwaeth uwchraddol oedd. Perthynai ein brawd i ddosbarth blaenaf yr adroddwyr, ac a Idysg-odd ei blant mew.i cerddoriaeth ac adroddiadaeth, i'w cymhwyso i wasanaeth cyhoeddus. Gwelodd hanner hynaf y teulu, sef y rhan gyrhaeddodd addíedrwydd cydwybod,gwybod- aeth a barn, yn dilyn Crist o'u gwirfodd yn y Bedydd. EthoJwyd ef yn ddiacon ddeng ml>nedd yn ol, a bu yn Ys- grifennydd yr Egíwys am saith mlynedd. Llanwodd y ddwy swydd bwysig- hyn gydag* urddas hyd ei ddyrchafìad i'w drag-- wyddol wobr tu fewn i'r lleti. Swyddi am flwyddyn sydd yn yr Ysg-ol Sul yma, a llanwodd hwynt fel Arolyg-ydd ac Ysgrifennydd i'r ymylon amryw weithiau. Gosodwyd ef o swydd i swydd nes cyrraedd swydd uchaf Cyfrinfa y Rechabiaid yn y Sir hon. Bu yn Archwiliwr cyfrifon yr eglwys hon amryw flynyddau cyn ei fjenodiad yn Ysgrifennydd, ac yn Archwiliwr cyfrifon Cymanfa Bedyddwyr Caerfyrddin ac Aberteifi am lawer blwyddyn. Medi 27ain yr archwiliodd g-yfrifon y Gymanfa, ac Hydref ìofed archwiliodd g-yfrifon y Gymdeithas Genhadol Gartrefol. Gwelir hyn yn ' Llythyr y Gymanfa ' sydd newyd ddod i law. Anhawdd cwrdd a brawd mor amlochrog ei alluoedd, ac mor ddeheuig- a