Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

iiEiangcnniniiim Y Parch HERBERT MORGAN, B.A., Llundain. DYWEDODD rhywun < The hoỳe of a nation lies in its youno tnen ' Gorwedda gobaith eenedl yn ei dynion ieuainc. Mae hyn vn ddiau i fesur helaeth iawn yn wir. Mae y genedl sydd o hyd vn a c aa- u u j- j- * "• i " r<-----------------"^' ™ gog'oniant a i defnyddioldeb wedi dirwyn 1 ben. Pan y mae yni, sêl, brwdfrydedd ac athrylith cenedl yn «wanhau ac yn darfod, naturiol iawnywedrycn yn ol gyda hiraeth i'r dyddiau a fu. Ond y mae gweld cenedl yn gfwneyd hyn, a dim ond hyn. yn arwydd g-o gref, nad oes g-anddi ffydd yn ei phresennol, na gobaith am ei dyfodol. Nid yw yn ddig-on fod cenedl yn alluog i ddweyd 'Mae gennym ni Abraham yn Dad i ni' Os ydyw i fyw mae yn rhaid iddi roddi genedigaeth i feibion lawer fydd yn alluog" i weld g-oreu y gorífennol a'i drosglwyddo i'r oesoedd sydd yn dod. Gwyn eu byd y cenhedloedd sydd heddyw yn gwneyd hyn, oblegid mae yn arwydd ac yn brawf fod gan Dduw ryw waith iddynt eto yny dyfodol, a rhyw gyfoeth i drosglwyddo i'r byd drwy- ddynt. Yn y goleu hyn, ble saif Cymru heddyw? Mae ganddi orffennol godidog, hanes rhamantus. Gall ymffrostio yng ngwroniad beirdd, Ilenorion, a phregethwyr y gorffennol. A ydyw&yn bryd dweyd ' Gorffennwyd' uwchben gwaith Cymru ? Credwn yn onest ac yn sicr nad ydyw. Mae gennym le i gredu íod gan ein cenedl fechan ddyfodol gwych a disglaer ; mai dim ond yng nghanol ein gwaith ydym ; ac yn lle dweyd ' gorffennwyd' y dylem ddweyd * eto ni fyneg- wyd mo'r hanner.' Gwir yw nad yw yr wybren heb gymylau. Mae yr ysbryd ceidwadol sydd mor nodweddiadol o'r Cymro ymhob cylch, ond cylch gwleidyddiaeth, yn tueddu i atal y/ree f.lay yna sydd yn anhebgorol i ddatblygiad bywyd. Ni thyf y plentyn gedwir mewn rhwymau magu {swaddling clothes) ar ol dyddiau ei fabandod, ac os na estynnir y rhwymau fe gyll ei fywyd. Felly am genedl ; tra erys dyddiau ei swaddling chthcs, ychydig iawn o obaith sydd am dyfiant, a Hawer o berygl sydd y bydd iddi syrthio i blith y dead'tiations y soniwyd am danynt gan y diweddar Iarll Salisbury. Ond er fod yna rwystrau ar ffordd Cymru Fydd, credwn fod digon o yni a bywyd yn ein cenedl i