Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. XXXIV. EBRILL 15, 1907. CYF. IV IDDO EF. Drwy y gaeafdu oer—yr Oesau Diffydd, Nid oedd gennym ond coffa Ac adrodd yr hafau a fu : Ond wele'r Trag-ywyddol mewn gwewyr Yn esgor arwanwyn canrifoedd. Beth os yw y ddeilen grin olaf ar syrthio i'r llawr ? Na fyddwn drist, Mae bywyd yn yr Hên Bren, Mae y sudd yn esg-yn Mae y blagur yn torri llinynnau eu bedd Mae y byd mewn berw o lâs A diluw y llanw yn g-olchi pob gfilfach a g-lan. Mae calon Dynoliaeth yn curo, Mae^deffro yn nyffryn yr esgyrn Mae'Adgyfodiad heddyw i Enaid y Byd. O byrth ! dyrchefwch eich pennau, A Thywysog- Bywyd a ddaw i mewn. E. Sul y Pasc. [Nid ydym yn dal ein hunain yr g-yfrifol am ffurf na sylwedd yr uchod. Gol.]