Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. XXIX. TACHWEDD 15, 1906. CYF. III TYR'D ALLAN l'R ADDOLDY. Tyr'd allan i'r addoldy, Tyr'd mewn 1 symledd pur, Nid ffurfiau y\v addoli Ond mewnol ysbryd gwir ; Gâd heibio y defodau Cais rywbeth Dwyfol, byw, Mae'n dywyll mewn cysg-odau Mae golétj g-yda Duw. Tyr'd allan i'r addoldy Tyr'd mewn i gységr Duw, Nid un o g-oed a meini Ond un o ddynion by w, Tro'r weddi yn wasanaeth Caredig- i'th g-yd-ddyn, Eang-a gylch dy dalaeth— Gweddia dros bob un. 3 Tyr'd allan i'r addoldy Gwna'r emyn tlws yn waith A helpa rhai i g-anu Sy'n blino ar eu taith ; Cyfranna i'r ang-hennus, Cysura'r meddwl trist, Bydd hynny'n fawl clodforus I'r Arglwydd Iesu Grist Tyr'd allan i'r addoldy Ac ynddo treulia'th oes, Bydd fyw i wasanaethu, I garu, a chario'r groes; Drwy hyn daw'r nef i'th ymyl, Daw'r hedd i lanw'th fron, Daw'r byd i g-yd yn deml, A Duw yn llanw hon. J. Tafionydd Davies.