Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

\f YBT^ RHIF. XXVII. MEDI 15, 1906. CYF. III CIPDREM I'R HEN AMSEROEDD. JEROBOAM MAB NEBAT. Gan y PARCH. M. B. OWEN, B.A., B.ü. GWNEIR cyfeiriadau at Jeroboam yn llyfrau'r Brenhinoedd a'r Croniclau mewn cysylltiad a Solomon, Rehoboam ac Abiam. Nodir fel ffynonellau'r cofnodion am dano yn (a) Llyfrau'r Brenhinoedd, ([) Hanes Gweiihredtadau Solomon (I Bren xi, 41); (2) Croniclau Brenhinocdd fudah (I Bren xiv, 29, xv, 7); (3) Croniclau Bren- hinoedd Israel (I Bren xiv, 19). (b) Yn y Croniclau.—(1) Ymadroddion JSathan y Proŷwyà (II Cron ix, 29); (2) Proffwijdoiiaethau Ahiah ýSiloniad (II Cron ix 29) ; (3) Gweleâigaethau ldoy Gweledydd \n erbjn /ereboam (II Cron ix, 29) ; (4) NodiadaiCr Proffwyd Ido (II Cron xiii, 22); (5) Ymadroddicn Shemaiah v Proffwyd (II Cron xii, 15) ; (6) IJy/r Ido v Gweledydd ar Achyddiaeth (II Cron xii, 1$) Gwelir oddiwrth nifer y cofnodion ysorifenecìig- yn Israel a Judah fod cyflawnder o lenyddiaeth mewn bod pan gasglwyd hanesion llyf- rau'r Brenhinoedd yn un llyfr, og-ylch 600 c.c, os gellir olrhain hyn- afiaeth y rhestr a roddir gan y Croniclydd i'r cyfnod cyn y caethiwed. Crynhodd y croniclydd ei hanes oddeutu 300 c.c, a diameu fod sail i g"wyn y Coheleth (Pregethwr) " Nad oes diben ar wneuthur llyfrau lawer " (Preg xii, 12), yn amlder mân lyfrau yn Israel yn fuan wedi'r caethiwed, ac fe ddichon, cyn y caethiwed. Er hyn i gyd ceir eto ffynonell arall i hanes Jereboam Ben-Nebat, o'r hyn y tardda y des- grifiad o'i fywyd a'i weithrediadau a welir yng- Nghyfieithiad y Deg a Thrigain o'r Hen Destament. Dichon nad anfuddiol i ddarllenwyr y