CYMRU'R PLANT. CYFROL II. Dan Olygiaeth ÜWEN M. EDWARDS, M.A. / GÜDl'R HEN WLAD YN EI IIOL. 1893. ARGRAFFWYD A ChYHOEDDWYD DROS V GOLYGYDD GAN GWMNl'R WasG Genedlaethol Gymreig (Cyf.), Caernarfon.