Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AT Y PLANT. . IfSSÄSWí1* AMP i neb ohonoch adrodd englyn yr hwch goch yu y rhifyn hwn ar un gwynt. Plant Cüuiüs. Wele un darlun yn y rhifyn hwn; daw ereill eto. Plant Cahno. Oefais ddarluniau pryd- ferth ohonoch chwithau, dônt yn eu tro. Y mae gennyf lawer o ddarluniau hen blant ysgol Carno flynyddoedd yn ol, a darluniau tlysion iawn o rai o leoedd hynod yr ardal. A hoffech weled rhai o'r rhai hyn? L. J. Y cyfrolau o glasuron Cymreig svdd wedi eu cyhoeddi yw gwaith Dafydd íib Gwilym (un gyfrol), Goronwy Owen Ü ^ ^ .. (dwy gyfrol), Ceiriog (un gyfrol), Huw i«5, <r"*-'í ^ifj^ Morus (un gyfrol), Beirdd y Berwyu (un gyfrol). Eu pris yw swllt y gyfrol i danysgrifwyr; deunaw ceiniog i ereill. Gellir dechreu tanysgrifìo unrhyw adeg. Anfoner am danynt at Ab Owen, Llanuwchllyn. Ambyw. Y mae amryw gofiantau yn aros eu tro. Rhaid talfyrru llawer ar y rhan fwyaf ohonynt. Gwnaer hwy mor fyr ag eydd bosibl, na adrodder dim ond sydd yn wir darawiadol. I. a«. G. Diolch. Y mae llawer o ganeuon a chyfansoddiadau ar law. Y pethau mwyaf derbyniol yw hanesion, yn enwedig hanesion acn fywyd Oymru,— adgofìon mebyd, hen gymeriadau gwreiddiol, troion digrifol, hen chwedlau dyddorol. Gwen. Y mae'n ddiameu y cewch bob cyfarwyddyd sut i gadw'ch dwylaw'n wynion ond anfon at olygydd un o'r papurau Seisnig a ennwch. O'm rhan fy hun, nid oes arnaf awj dd yn y byd am lwyddo yn y dull y llwyddant hwy. Darllennais yn rhywle fod iarlles Seisuig yn gwrthod gwneyd dim, hyd yn oed agor drws, rhag difwyno ei llaw. I'm meddwl i, y mae llaw ag ol gweithio arni yn gan harddach. G. Ghug. Peth yufyd iawn yw eich cynghori i beidio dyblu yr un cydsain. Sillebwch y cydseiniaid yn ol eu swn,—"canu" (to sing), ond "cannu" [to bleach); "torri" (to breaJc), ond " Tori " (Tory) ; "tamui" (Jires), ond " tannau " (strings) ; "touau" (tunes), ond " tonnau " (tvaves). Ond ni chyng- horwn chwi i ddyblu yr un lythyren ond w ac r. Ni ellir dyblu'r l, gan fod 11 yn meddwl sain arall. Y mae m yn ddwbl bob amser, nid oes ond un sain iddi yn Gymraeg.