Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AT Y PLANT. OB. Plant amddifaid neu 1 latit tlodion Llundain yw ysgubwyr yr ystryd- oedd. Bu aml un ohonyiit yn taro ei fys ar ei gap, ac yn dechre ysgwrs â mi. Nid oes arnynt gy- wilydd o'u dillad carpiog, y mae y rheiny yn help i dynnu sylw y trugarog atynt. Maent yn onest, lawer ohonynt beth bynnag, yn garedig, ac yn siriol. Feallai eu bod yn tosturio wrth ryw fynyddwr bach o Gymro sy'n gorfod treulio éi amser i gadw defaid neu wylio gwyddau yn y myn- yddoedd. Sigma. Ni ddaeth y dar- lun mewn pryd i gael ei gerfìo. Daw yn wasanaeth- gar efco mae'n ddiameu. Y mae'n ddarlun tlws iawn. Dyffryn Conwy dan eira yw, onide ? W.J. Bydd ambell ddadl yn dderbyniol iawn. R. 0. Nifl gallaf ddweyd wrthych sut y gallwch ddod yn llenor Cymreig yn well na gofyn i chwi ddarllen gwaith y prif lenorion. Yn araf iawn, wrth reswm, yr enillwch chwaeth lenyddol dda. E. E. Eel Uawer beimiad : arall, nis gallai Charles Lamb ddeall yr un awdwr os na fyddai yn ei garu. S. Mae Eisteddfod Plant yn un o'r pethau difyrraf. Cynhelir un ym Methel, Arfon, y mis hwn. " Yr Haf" (R. Williams), o Gymru'b, Plant am Mai, 1902, yw testyn y brif gys- Bydd yno gadair a choron i tadleuaeth. blant hefyd. Bydd y côr oll dan ddeunaw oed. Hen blant y fro fydd yn llywyddu ac yn beirniadu.