Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AT Y PLANT. -.....-?■■'■■■■:■' ■":■■-^iẅSi ■■ ;S; '.' 'Ü'-i ■ DERYN Y DYMESTL. Disgwylia müoedd y bydd y rhyfel wedi gor- ffen cyn dydd coroni'r brenin y mis nesaf. Ym Mynachlog 'Westminster y coronir ef; gwelsoch lun y fyn- achlog fawreddog hon yn y rhifyn diweddaf. Bydd miloedd yno, ymysg miliynau Llundain, o gyf- oethogion pob gwlad. Os medrech gael cadair i eistedd yn yr awyr agored mewn lle i weled y brenin yn mynd tua'r fynachlog, gofynnid punl punt ar hugain i chwi am y Ue. Amryw. ISTîcL oes dim i'w dalu am ymuno âg Urdd y Delyn. Y mae amryw lyfrau bychain ceiniog at wasanaeth yr Urdd.—"Holi ac Ateb ar Hanes Cymru," "Diarhebion Cymru," " Islwyn," " Breuddwyd Rhonabwy," &c,—i'wcaeloddiwrth Hughes, Gwrecsam, neu Ab Owen, Llanuwchllyn. Y mae medal, hefyd, pris swllt. Md oes ond rhyw hanner dwsìn ar law o fil o'r medalau hyn, a feallai y bydd y rhai hynny wedi eu gwerthu cyn y daw'r rhifyn hwn allan. ]SFi wneir ychwaneg ohonynt. W. Goscombe John, y cerflunydd enwog, ddyfeisiodd ddull y cerflun ; cadwed y plant eu medalau, byddant yn werth llawer mwy na swllt ymhen blwyddyn neu ddwy. J. T., Acrefair. bywyd prydferth Seaforth, a'r bloch. Diolch am hanes Lizzie Hughes, Grwelwch gryn- hodeb o'r hanes dyddorol ar dudalen arall. Bydd darlun o Robert Owen, "apostol y plant," ac o blant y Drefnewydd, ytnysg darluniau y rhifyn nesaf. Yn y rhifyn hwnnw bydd hanes Urdd y Delyn ym Mwlch Derwydd hefyd; a chân o alarnad gan Bryfdir. Jane Jones. Cân felus a hwylio| ^S i gylchgrawn plant. ond mwy pwrpasol i gyhoeddiad crefyddol