Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AT Y PLANT. ATRIN BACII. Wyddoch chi, Catrin Bach, nid bod yn "glyfar" ydi popeth. Beth am í'od yn dda? Mae geiriau Charles Ringsley wedi eu badrodd gan- noedd o weithiau. mae'n debyg, ond dyma fì yn eu dwyn i'ch cof eto,— ■'Be good, sweet maid, and let who will be clever, Do noble deeds, not dream them all day lon^; 80 making life, death, and that vast forever, One grand sweet song." Ddaru chwi feddwl beth mae Kingsley yn feddwl wrth ddweyd " Do noble deeds ? " Xid dweyd y mae y gall pawb wneyd rhywbeth aruchel, i dynnu sylw y byd; ond bod y gweithredoedd ydym ni yn arfer gyfrif yn fychain yn L- dod yn aruchel yn y cyflawniací ohonynt. Ac yr ydych chwi, wrth {> ysgubo'r llawr a golchi'r llestri, a gwneyd y gorchwyiion ereill sydd yn cadw cartref yn brydferth, yn helpu i chwy^ldo'r gân fawr honno o glod i'r ln a'n gwnaeth ac a'n gosododd yma er gogoniant ei enw. Yr wyf yn cofio unwaith ddarllen càn, 0 waith Katherine Tynan, yr wyf yn meddwl. Math o alegori oedd, yn desgrifìo un yn eael ei dwyn gan angel at yr Arglwydd [esu, er ìddi gael mynediad i mewn i ogoniant. Un ddiolwg dlawd ei gwedd oedd, lieb restr o gwbl 0 weithredoedd clodwiw wrth ei lienw, ond mae yr angel yn dal ei dwylaw i l'yny ac yn dweyd,-" < >nd Arglwydd, edrych ar ei dwylaw." Ac ar y dwyìaw hynny yr oedd ol gwaith caled a diflino wedi ei wneyd er mwyn ereill. .(.('. Buaswn yn meddwl y buasai llyfr newydd Mrs. Saunders yn ateb y pwrpas i'r dim. Rhydd i'ch cyfaill Seisnig ddarhìniad byw, llawn swyn, o fywyd gweriri ('ymi'u. Mae'r iaith hefyd yn syml ac yn addas i un sydd jn ceisio dysgu siarad ('yniraeg " bob dydd," ac nid (îymraeg ìlyt'r. Blodwex. Yr arferiad rhyfeddaf glywais son am dano ynglŷn â'r tylwyth teg ydyw gwthio llwy drwj' blisg wy gwag, rhag ofn i'r " bobl bach " ei gymeryd yn gwch ! Carwr Llyfrau. Feallai eich bod yn iawn yn eich damcaniaeth. Xeu, feallai, fod yr arferiad o osod y rhigwm bygythiol yn erbyn lleidr llyfr ar glawr y gyfrol wedi cychwyn pan oedd llyfrau yn anrhaethol fwy gwerthfawr nag ydynt yn awr, a phan fuasai colli llyfr yn golled mewn gwirionedd. Dywedir fod Esgob Wmchester, yn y flwyddyn 1494, wedi benthyca Beibl o fynachdy St. Swithin, a'i fod ar yr achlysur wedi gorfod arwyddo gweithred, yu yr hon yr oedd yn rhwymo ei hun i'w ddychwelyd yn ddiogel yn y cyflwr yr oedd yn ei dderbyn. Dywedir hefydfod Mynachdy Rochester wedi cyhoeddi danmedigaeth dragwyddol ar yr liwu fuasai yn meiddio dwyn llyfr. YTr oedd prynnu llyf'r yn beth mor bwysig y dyddiau hynny í'el y byddai raid cael nifer o bersonau o sarle i fod yn dystion o'r gwerthiad a'r pryniad, ac yr oedd llyfrau yn cael eu cyfrif yn l>ethau mor ddrudfawr, fel y byddent yn caeì eu cloi mewn cistiau neu eu sicrhau wrth gadwynau. .I.o. Cyfieithiad yr Athraw Morris Jones ydyw'r unig un wyf yn wybod am dano o gân 15en Jonson,—" Drink to me only with thine eyes."