Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AT Y PLANT. R wyf yn gwybod fod llawer heblaw plant yn derbyn ac yn darllen y _'cyhoeddiad hwn. Yr wyf yn rhoi ambell ysgrif ynddo nas gall plant _bychain iawn ei deall, on'd disgwyliaf i rai mwyei hesbouio yn fanylach iddynt. Y mae amryw lyfrau yu cael eu cyhoeddi er mwyu plaut bron bob mis. Llyfr bychan hylaw newydd ei gyhoeddi gau y Mri. Hughes, Gwrecsam, yw '' Gemau Ceiriog i Blaut," detholiad o ryw ddeugain o ganeuon mwyaf telyuegol Ceiriog gau Mr. Edmuud D. Jones, M.A., prif athraw ysgol sir yr Abermaw. Gwna werslyfr swyuol i ysgol, a chydymaith diddan i bawb ; chwecheiuiog yw ei bris. Llyfr arall i blant yw " Holwyddoreg ar ddyddiau boreuaf Iesu Grist,'' gan y Parch O. J. Oweu, M.A., Roek Ferry,—llyfr bychan atyniadol, clir, meddylgar, llawn o hoff adnodau a phenillion. Cyhoeddir ef gan Mr. E. W. Évaus, Dolgellau, am ddwy geiniog. Blociau, Rhifynnau, &c. Ymholer am y rhai hyn â'r cyhoeddwyr, 56, Hope St., Wrexham. Dr wg gan y golygydd ddweyd nas gall fforddio amser, er gwneyd ei oreu, i ymohebu yn eu cylch. Y mae y rhau fwyaf o'r blociau ar werttí am bris isel, ceir ef oud ymohebu â'r cyhoeddwyr. Nis gellir rhoddi beuthyg blociau ; deugys profìad fod yu anodd eu cael yu ol yn brydlon, ac na fyddant werth fawr pan ddeuant. Y mae'r prisiau mor isel fel nad oes gau neb reswm teg dros ofyn eu benthyg. Tonau. Anfouer y rhai hyu oll i'r golygydd cerddorol,—L. J. Roberts, Ysw., M.A., Tegvan, Rhyl. Os na wneir hyu, gallaut yu hawdd fyud ar goll. Darluniau. Yr wyf yn dra diolchgar am ddarluniau o ysgoliou, plant, golygfeydd, creaduriaid dyddorol, &c, anfonir inii. Pan fydd hynny'n gyfleus, anf oner y photograffiau heb eu rhoddi ar garden galed; mae'n llawer haws eu haufon trwy'r post felly, w7edi eu rholio'n grwn. Bob. Treiwch ysgrifennu rhyddiaith. Mae gormod o lawer o feirdd yn y byd. Ni ddylai neb ysgrifennu barddouiaeth, os medr ymatal. Os barddoniaeth, rhaid cael daruau gwir dda, neu ni fedraf wneyd lle iddynt. Nid oes genuyf hawl, fel golygydd, i roddi uurhyw beth i mewn " o drugaredd ; " uid wyf fì oud Ilais i'r derbynwyr i gyd. Margaret. Ie, "perl'' yw ystyr eich enw. Chaucer oedd y bardd hoffai flodeuyn y Marguerite,—"llygad y dydd mawr " yw'r enw glywais i arno. L. O. J. Y mae lliaws o hen enwau Cymreig ar leoedd yu Lloegr, megis London, Eent, Sinodun. L. Buaswn yn dewis " Gweithiau Daniel Owen" fel y llyfr Cymraeg yn rhestr eich gwobr, a " Land and the Book " Thomson yn llyfr Saesneg. Sian. Daw'r blodau a ennwch i gyd i fyny drachefn yng Nghymru ar ol y gauaf caletaf. Gwerthir hadau tansi gan y masnachwyr hadau. Gellwch godi coed mafon duon a mafon cochion o hadau yn hawdd. Gallwn feddwl y tyf mefus ymhob plwy yng Nghymru.