Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

LLYFRAU NEWYDDION. W 9 GLASYNYS. Gwaith Glasynyb. Rhan II. 96 tudal- en, darluniau. 1/-. Hughes a'i fab, Gwree- sam. Y Wladfa Gymreig. Gan L. J., Plas Hedd. Llian, 224 tudalen. Darluniau a mapiau. 3/6. Caernarfon, Swyddfa Cymru. Owen Owens Cors y Wlad. Gan y Parch. H. Hughes. 152tudalen. Darluniau. 1/-. Dolgellau, E. W. Evans. Caneuon Gwilym Dyfi. 108 tudalen 1/-. Corris, Gwasg Idris. Mynydd Parys. Gan Owen Griffith. Llian, 130 tudalen. Darluniau. 1/6. Caer- narfon, Swyddfa Cymru. Y Tadau Methodistaidd. Cyf. II. Gan y Parch. J. Morgan Jones, Caerdydd, a W. Morgan, U.H., Pant, Dowlais. Llian, 512 tudaleu, darluniau. 10/6. Cyhoeddir gan yr awdwyr. Pigion. Rhan I. Gan Evan R. Davies. 24 tudalen, ceiniog. Pwllheli, R. Jones. Holiadau Athrawiaethol. Gan y diweddar Dr. Lewis Edwards. 65 t.d., 6c. I)avies ac Evans, y Bala. Y Parch. Samuel Roherts, M.A. Gan Keinion. Darlun, 64 t.d. Cyfres j Tadau Anibynnol. 4c. Caernarfon, Swyddfa Cymru. Hanes Harri Puw. Gan W. M. Roberts. Llian, darluniau, 70 tudalen, 6c. Hughes, Gwrecsam. Gweithiau Christmas Evans. Y rhamiau olaf, swllt yr ud. Darluniau. Dan olygiaeth y Parch. Owen Davies. W. Gwenlyn Evans, Caernarfon. Holiedydd. Gan y Parch. J. Howell Hughes. 32 tud. 2g. Davies ac Evans, y Bala. Cylchgronau,—Cymru (cenedlaethol, darluniedig, 6c. y mis, Caernarfon); L'Hermine (Llydewig o ysbryd a rhannol o iaith, Rennes) ; yr Eaul (Eglwysig, 4c, Caerfyrddin) ; y Drysorfa (Methodistaidd, 4c, Caernarfon); y Gymraes (i ferched, lc, DolgeÌlau); y Tyst Dirwestol (dirwestol, lc, y Bala); Unẃersity College of Wahs Magazine (colegawl, Aberystwyth) ; y Cerddor (cerddorol, 2g., Gwrecsam); TrysorfaW Plant (i blant, lc, Methodistaidd, Caernarfon), y Cyfaill (Utica); y Lamp (Osbiosh). Gwel y plant fod llenyddiaeth Gymreig yn doreithiog iawn. Ceir gair ar bob un o'r llyfrau uchod ar ddalennau Cymru; nid oes le ond ì'w henwau yma. Cofìed y plant am yr ysgoloriaeth o bumpunt gynhygir i'r un a gasglo fwyaf o «nwau derbynwyr newyddion o hyn i Awst. Anfoner yr enwau fel y ceir hwy, rhag ofn i rifynnau cyntaf y flwyddyn werthu allan.