Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EIN LLENORION A'N LLYFRWERTHWYR. Derbýnied llenorion a llyfrwerthwyr fy niolch l&m ffyädjondeb eleni eto. Aè' am dro, yn lle sön am lyfrau, gadeweh ,i ni son am danom ein hunain. Arfaethais drcSén siarad wrth y llenor- ion dros y llyfrwerthwyr. Cofiwn f od cylchgrawn i'r plant yn gof yn mwy o ofal a medr o lawer na dim arall. Buasai'n llawer haws golygu cylchgrawn athronyddol. Mae'r plentyn yn feirniad llym a didrugaredd iawn. Ac os medrir gwneyd meddwl yn ddigon tryloew i blentyn ei ddeall, ac yn ddigon dydd- oroLiddo wrando arno neu ei ddarllen, ca pawb, o bob oed, flas arno. Ychydig o farddoniaeth wna'r tro i blentyn, rhyw ddernyn neu ddau ymhob rhifyn. Önd rhaid i hwnnw fod y goreu o'i fath.—yn fyr, yn eglur, yn darawiadol, ac ergyd ynddo. glasynys. Ehyddiaith yw prif fwyd llenyddol plentyn fO'i Waith; cyhoeddir gan Hughes, Pan ddechreua ddarllen. Y peth goreu o ddim Gwrecsam : dwy gyfrol, l/- yr unJ yw ystori ddyddorol, yn llawn o wers na raid ei dangos,—dim ond gadael iddi suddo'n dyner gyda'r ystori i feddwl a chydwybod. Ni flina plant byth ar hanes campau a ifyrdd anifeüiaid, yn enwedig os darlunnir y peth welodd yr ysgrifennydd,— am geffylau a gwartheg, am foch a defaid a geifr, am gwn a chathod, ac adar yn enwedig. Mae gwyddoniaeth wrth fodd plentyn hefyd,—hanes y telegraff a'r telephôn, hanes ager a'i rym, dull yr awyren. Ond rhaid iddo gael ffeithiau, a ffeithiau eglur dyddorol. Nid rhyw wag ffolineb ffug brydyddol, megis esbonio trydan fel edyn y fellten, wna'r tro. Mae gormod o ryfeddu at waith pobl ereül yng Nghymru; mae ar y plant eisiau gwybod pwy sy'n gweithio, a phafodd y gwneir hyn oll. Mae plant yn hoff o hanes eu gilydd, a gwyddant ar unwaith a yw'r plant ddarlunnir yn rhai gwirioneddol. Nid nanes rhyw wybodaeth wyrthiol neu ryw brofiad patriarchaidd sydd yn ddyddorol iddynt; ond hanes caredigrwydd, hunan-aberth, gonestrwydd, ymdeimlad o anrhydedd. Darlunier plentyn, nid am ei fod yn anhebyg i blentyn, ond am mai plentyn ydyw,—hyn a'i gwna'n hygar, ac wrth fodd plant. Mae plant yn hoff iawn o ddarluniau,—o blant, o greaduriaid, o olygfeydd. Mae llawer ìawn yn medru tynnu photograffíau yn awr; a wnant anfon rhai i mi ? Hen gartref, plentyn yn chware,—^mae digonedd o destynau. Dyna ddywed y llyfrwerthwyr. Dywedant hefyd beth na hoffa plant; ond ni - wiw dweyd pob peth ar únwaith. iU1 . «v S%fier fod yr ail gyfroLoHirfŵ,?€rlasynys, pris swllt, yn awr ynbajrod. Äe*a< ,:.,.. lla^n, fel y gyfrol gynta4eéBiEarTuniaù* tlýsion. A'r elw at roddi eèfiiod ajfîedd ; y bardd.