Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jftpbflsíadau am %$ftm CILFACH AR A F 0 N T E I F I . Castell Cilgeran yn y pellder. (O'r Llenor.) Awelon y Mynydd. Gan Ednant. (H. Evans, Bala, 6c.) Y mae chwedlau'r caethwas Groegaidd hwnnw fydd yn newydd ; a dyma Ednant,—bardd melus a naturiol,—wedi rhoi rhai o'i ddamhegion ruwyaf tarawiadol mewn penillion Cym- raeg darllenadwy. Maent yn gampus fel adroddiadau hefyd. Cofied y darllenwyr fod pob rhifyn o'r llenor yn llyfr ar ei ben ei hun. Yr amcan yw ei wneyd yn llyfrgell feclian o wybodaeth gyffredinol. FMae gennyf gynnyg i'w wneyd, a chynnyg eithaf hael. Cynhygiaf werthu'r darluniau sydd wedi ymddangos yn y Cymru, Cymru'r Plant, y Llenor, Wales, a Heddyw am chwe cheiniog y fodfedd, hanner coron i fod y swm lleiaf am un bloc. Cofier nad oes gennyf ond un bloc o bob golygfa, gŵr, neu group. Y mae cymaint o lyfrau'n ymddangos yng Nghymru'n awr fel y dylai pob awdwr weled rhyw ddarlun wrth ei fodd ymysg y pymtheg cant sydd yn awr yn fy meddiant. Ymofynner â Mri. Hughes a'i fab, 56, Hope Street, "Wrexham, y rhai sy'n ymgymeryd â gwerthu y blociau drosof.