Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jffgfttWiadau am J^ftatt* I'ORTH P E N R H 0 S , G E R CAERGYllI. (O'r Llenor, rhifyn Gorffennaf.) Y Llexor. Llyfr VII. Gorffennaf, 1896. Dyma ei gynnwys,— Lloffion,—amryw lytliyrau, &c, gwerthfawr. Huw Myfyr,—ei fywyd, a phigion o'i ganeuon. Hen Fesurau Tir Cymru,—olion hen genhedloedd. Llenyddiaeth y Saeson,—o'r dechreu i'r dydd hwn. Dewi Wyn a Jones o Ramoth. Sancteiddrwydd. Gyda llawer o ddarluniau tlysion. Swllt. Cyhoeddir gan Hughes a'i fab. Wales. Misolyn chwe cheiniog, llawn o erthyglau ar bynciau'r dydd, cip olygon ar hanes Cymru, ystraeon i esbonio bywyd Cymru. Daríuniau o Landudno, Abertawe, yr athraw Jb.Morris Jones, Aberglaslyn, &c. Cyhoeddir gan Hughes a'i fab. jf1': \ Cymru. Misolytt-'Chẁe cheiniog. Cynhwysa erthyglau ar hanes Cymrn, Gorsedd y Beirdd, beirdd a llenorion a cherddorion a thelynorion ymadawedig, pigion awen Cymru yn y dyddiau hyn. Mae'n ddarluniedig. Cyhoeddir yn ■ Swyddfa Cymru, Caernarfon. Pregethau Islwyn. Bydd y rhifyn olaf,—y pumed,—allan y mis hwü. I. Jones, Treherbert, yw'r cyhoeddwr; anfoner ato am y gyíjrol o bregethau gw:r :sancteiddiol hyn.