Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jftpbflsiadatt am ^sftatu Y Llbnob. Llyfr YII. Wynebddarlun, — Eylwys Quimper. Erthyglau,—Lloffion (daruau heb eu cy- hoeddi o waith Glasynya, Jones o Ramoth, Islwyn, ftobert Owen, ae ereill) ; Huw Myfyr, gyda i>higion o'i ganeuon anghyhoeddedig; Hen Fescrau Tnt Cymru ; Llenyddiaeth y Saeson, treiu ar ddadblygiad y leuydd- iaeth ardderchog hon ; Dewi Wyn a Jones o Ramotm ya dadleu am gerddoriaeth ; Sancteiddrwydd. Gorffen- ìíiaf, 1896. Hughes a'i Fab, Gwrecsam ; pris Swllt. Cofiant a Phregethau y Parch. Griffith Robbrts, Carneddi. Gan y Parch. R. Wüliams, M.A., Llanllechid. Llyfr gwerth ei feddu; çeir ynddo ^otiant campus i ŵr gwerth i bob Cymro ei aduabod, a rhai o brif bregethau ei lywyd. Caernarfon, Swyddfa'r Wasy Gymrcig, 2,6, Lliau, darluu da, 281 tudalen. Wai.es. Gorffennaf. Ertliyglau a darluniau,—Llandudno, Llenyddiaeth ein <cfndrydyn yr Iwerddon a'r Albau, Carreg Galeh Cymru, Myrddin FardíL, &c. Calon Gymreig sydd gan hwn, ac y maeei ẁladgarwch brona throi eí Saesneg'yn Gymraeg. Hugiies a'i fab, Gwrecsaiu. 6ch. y uiis. Moesoldeb Gwleidyddol, traethawd gan y Parch. J. Jenkius, B.A., B.D. Dyma lyfr a i eisiau,—gwelir ynddo feddwl cryf darlleuiad helueth, a Chyniraeg da. Caerfyrddin, Swyddfa'r Llan. Lliau, 54 tud. 1/-