Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Jftptopiadau am $ẅtm. TY COCH,—CARTREF AP VYCHAN. (O Cartrefi Cymru.) Cartrefi Cymrtt. Darluniadau o ddeuddeg o gartrefl Cymru yw'r llyfr bychan hwn,—Dolwar Fechan, Ty Coch, Cefn Brith, Trefeca, Bryn Tynoriad, Caer Gai, Gerddi Bluog, Glaaynys, Tyddewi, Ty'r Ficer, Pantycelyn. Pris Swllt. Hughes a'i Fab, 56, Hope Street, Wrexham. Y Llbnor, Ebrül, 1896. Llyfr VI. Wyneb-ddarlun,—" Unigedd y Mynydd- oedd." Erthyglau,—Gyrfa'r Byd, Gweled Anian, Dewi Wyn, Hunan-aberth, Sefyllfa ein Llenyddiaeth, Mozart, Hanes yr Iaith, Darlunio'r Anweledig. Y mae'r chwarterolyn prydferth hwn yn llawn o ddarluniau dyddorol. Y mae pob rhifyn yn gyflawn ynddo ei hun. Pris Swllt. Hughes a'i Fab, 56, Hope Street, Wrexham. Y FYNEDFA I BANT Y CELYN. (0 Cartrefi Cymru.)