Jtpbtjstadau am Jftjftau. LLANDUDNO YX YR HAF. (Hsiampl o ddarluniaa Wales J Caniadau, gan Elfed. Y mae'r caniadau swynol hyn newydd eu cyhoeddi gau Isaac Foultes, 18, Brunswick Street, Lerpwl, mewn llyfr prydferth iawn, am swllt. I'r neb sy'n hoff o dlysni meddylgar, dyma lyfr sy'n un o fìl. Y Llenor. Llyfr III. (rhifyn Gorffennaf). Ei gynhwysiad ywr.—Caethwas- iaeth, Gwilym Marles (darlunj, Bywyd y Ser (darluniauj, Pregethwyr y Diwygiad fdarluniau), Thomas Cromwell. Darlun o John Elias yw'r wyneb-ddarhm. Swllt y chwarter ; Hughes, Gwrecsam. Wales. Prif nodwedd rhifyn Gorffennaf yw'r darluniau prydferth a lliosog sydd ynddo i ddarlunio glannau moroedd Cymru, a drama am weithwyr y ffordd haiarn. Chwe Cheiniog y mis ; Hughes, Gwrecsam. Cymru. "Bob fy mrawd fel bardd," gan Winnie Parry; Benedictus, gan R. Bryan; Pobl Dolgellau, &c. Chwe cheiniog y mis. Caernarfon, Swyddfa Cymru. Gweithiau Christmas Eyans. Rhan III. Dan olygiaeth y Parch. Owen Davies, Caernarfon. Teilwng o goffadwriaeth un o dywysogion y pulpud. W. Gwenlyn Evans, Caernarfon.