Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HYSBYSIADAU AM LYFRAU. Wales* yw'r unig gyhoeddiad ceuedlaethol i Gymru yn yr iaith Saesneg. Y mae ei ysbryd yn Gym- reig hollol, er fod ei iaith yu Saesneg. Y mae haues a llenyddiaeth Cymru'n cael lle mawr yuddo,—hanes y Beíbl Cymraeg, hanes Llywelyn, hanes Oweu Glyn Dwr, hanes dadblygiad Cymru. Telir sylw neilltuol i haues addysg; dylai pob athraw ddarllen Wales. Ymdrmir ynddo â phynciau pwysig y dydd, ond heb orlliw plaid na sect ar ei ymdrafodaeth. Ymysg yr erthyglau i'w parhau sydd yuddo'n awr y mae Merched Cymru, Joseph Edwards, Dyddiadur Eben Fardd, hanes Howeìl Harris, taith Giraldus Cambrensis trwy Gymru, Enoeh Hughes (gan Daniel Owen), y Siart- wyr, y Crynwyr yng Nghymru, Gabriel Yoreth,' Morus Kyffm, &c. O bob peth gyhoeddwyd ac a gyhoeddh yug Nghymru, y mae darluniau Ẁales 5*11 parhau ymysg y pethau goreu a mwyaf tarawiadol. YnsoNAut yw teitl llyfr neì\wdd Iolo Caeruarfon. Ni ddylai unrhyw efrydydd Cymreig ieuanc fod wrth ei fodd nes medru colli ei hun ym meddyliau lolo Caernarfon. Ynddo y mae meddylgarwch yr athronydd a chariad pur y bardd at dlysni wedi gwneyd duwinyddiaeth iach yu rymus ac yn dlos. Dyma, ar autiu, bennill cynt-af i'r "Cyfamod,"— " Yn nhnwelwch tragwyddoldeb, Cyn rhoi seiliau byd i lawr, Cyn chwilfriwio gorsedd tryblith, Cyn arliwio pryd y wawr, Adail ffiwr cyfamod cariad Ar sylfeini dwyfol roed— Y bwriadau digyfnewid Oedd ym meddwl Duw erioed." Ystraeon o Hanes Cymiîu.Î Ail Lyfr. D^Tna lyfr bychan prydferth HOMO DDl'N MYND I PASIWN PWLLHELI. [Esiampl o ddarluniau Wales). mysg y mae 'lywys Glyn Dwr a'r Sais, y Ddau Rosyn, y Gwylliaid Cochion, y Beibl Cymraeg, y Tywysog Bach, Dros y Tonnau, Pryder am y Plant, Mary Jones, Athrylith a Gwaith, &c. Ehoddir canmoliaeth frwdfrydig iddo gan arolygv\Tyr y llywodraeth. *Hüqhes a'i Fab, Gwrecsam. Chvve Chkikioo y Mis. 1-Swyddfa'b Wasg Gymreig, Caernaríon. Swllt. ÍHitghes a'i Fab, Gwrecsam. Saith Geiniog.