Skip to main content

MEÛÍ, 1903. [Cyfrol XLII. Rhif 501. CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB "'* GAN OAVID OBRIEN OWEN.