Skip to main content

'^^^^Jc^li^^cJ^cá&ÍS^Îfc^^üwa^^Ä^ Ehip. LXX.] HYDREF, 1867. [Cyí. VI. TOEI Y BLODEÜYN PRYDFERTHAF. RTH gasglu twff o flodau, byddwn bob aniser yn tori y blodeuyn prydí'ertbaf. A'r amser i gasglu y blodau yw yn y bore, cyn daw gwres yr haul i'w gorchfygu. Y maent y pryd hwnw yn fwy dysglaer eu Uiwiau, a'u harogl yn fwy hyfryd. Llawer bore y byddaf yn tori blodeuyn y rhôs, ac yn ei osod ar fÿ mynwes, i loni fy llygad wrth edrych arno, ac i adfywio fy nheimlad wrth ei arogli. Yr wyf wedi synu lawer gwaith sut mae cymaint o blant bach yn marw; paham y mae yr Arglwydd yn myned i mewn i deulu, ac yn myned â'r baban bach prydferth oddiyno, neu y bachgen, neu yr eneth, ag oedd pawb yn eu caru mor anwyl. Byddaf yn synu weithiau na byddai'r Arglwydd yn gadael i blant bach fyw gyda'u tad a'u mam, sydd yn eu caru mor anẁyl, ac yn galaru mor dôst ar eu hol, wrth osod eu cyrff bychain yn y bedd. Yr K-