Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. RHU. XLV.] MEDI, 1865. [Ctf.IV. MRS. TAYLOR A BETTY. 5ff DRODDW YD yr hanesyn addysgiadol a ganlyn gan y Parch. flSt Edward Morgan, Dyffryn, yn "seiat fawr" Liverpool y Snl- c> gwyn diweddaf, ar ol gwrando darlleniad y cyfrifon am y flwyddyn. Yr oedd wedi ei gael oddiwrth y gweinidog o Màn- cheater ei hun. Yr oedd iechyd gweinidog yr efengyl yn Manchester yn wael, ac yntau yn gorfod myned ymaith unwaith a thrachefn i geisio adnewyddiad. Nid oedd ei eglwys yn gref, ac yr oedd oaich mawr o ddyled ar y capeL Yr oedd yn perthyn i'w eglwys ddwy wraig dduwiol o'r enw Mrs. Taylor, a Betty. Golchi o dŷ i dŷ oedd plwedigaeth Betty, a glanhâu dillad boneddigion yn ei thŷ ei hun oedd gorchwyí Mre. Taylor. "Wyddoch chwi beth, Mrs. Taylor," ebai Betty un diwrnod, pan gyfarfuasant, "mae rhywbeth yn blino ein gweinidog heblaw afiechyd corffL" :, «Aiê?" ebai Mrs. Taylor; «beth aU hyny fod?" Atebodd Betty," Yr wyf fi yn credu fod y baich dyled sydd ar y capel—pymtheg cant o bunnau—yn Uethu ei feddwl, ac na ddaw byth yn iach nes symud y baich hwn." " Mae'n bosibL wir," ebai Mr& Taylor; " buastd yn dda genyf fi wneýd unrhyw beth a allaswn tuag at dalu y ddyled yna. Ac er nad ydym yn eglwys gref, nis gwn paham nad aUem ysgafnhâu Uawer arno wrth fyned ati o ddifrif. MÉtfltfÉffliMií