Skip to main content

TRYSORFA Y PLANT. Rhif. XXVII.] MAWRTH, 1864. [Ctf. III. Y TADAÜ METHODISTAIDD. II.—HOWELL HARRIS. " Pan oedd Cymru gynt yn gorwedd Mewn rliyw dywell, i'arwol hun, Heb na phrcsbijter na 'fl'eiriad, ISTac un esgob ar ddi-Mn; Yn y cyfhos tywyll, pygddu, Fe ddaeth dyn, fel mewn twym ias, Yn Uawn gwreichion goleu, tanllyd, 0 Drefecca fach i maes." %\ DYN hwn a ddaetli allan o Drefecca, yn llawn gwreichion 21 goleu, tanllyd, oedd Howell Harris. Ganwyd ef yn Nhre- 2? fecca, yn Sir Frycheiniog, Ionawr 23,1714. Yr un flwyddyn y ganed Ẃhitfield; blwyddyn yn gynt y ganed Daniel Rcödands; a deng mlynedd cyn hyny y ganed John Wesley. Dyma y cewri a fu wŷr enwog gynt. Dyma brif offerynau nn o'r diwygiadau pwysicaf a fu erioed yn ein gwlad. Cychwynodd y cyifiro cüwyg- iadol yn Lloegr a Chymru yr un amser, heb fod y &vyÿgwyx yn gwybod dim am eu güydd. Ni wyddai Wesley a Wbimftlä ddun am Rowlands a Harris ar y dechreu, ac ni wyddai Rj>wlaads_« Harris ddim am en gilydd. Y mae hyn yn profi yn egiur fpd ỳr un a'r unrhyw Ysbryd wedi disgyn arnynt oddiucnod.